Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 

Dane
Dane Gminy

 

GMINA CIEPŁOWODY
NAZWA GMINY Gmina Ciepłowody
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. dolnośląskie , pow. ząbkowicki
KOD 57-211
MIEJSCOWOŚĆ Ciepłowody, ul. Kolejowa 3
KONTAKT

tel. (74) 810-35-09, 810-35-56,
fax (74) 810-32-28
e-mail: sekretariat@cieplowody.pl
Adres Elekronicznej Skrzynki Podawczej Epuap: /b1365fhbmd/skrytka

Wójt Gminy

Łukasz Białkowski 
tel. (74) 810-35-56
e-mail: sekretariat@cieplowody.pl
e-mail: wojt@cieplowody.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Wolski
tel. (74) 810-35-56
e-mail: sekretariat@cieplowody.pl

Sekretarz Gminy

Magdalena Tęsna-Pitner
tel.: (74) 810-37-46
e-mail: sekretarz@cieplowody.pl

Skarbnik Gminy

Monika Kowalska
tel. (74) 810-37-51
e-mail: skarbnik@cieplowody.pl

NIP

887-16-35-208

Budżet:
Dochody
Wydatki


8 667 078, 00 PLN
7 871 145, 00 PLN

Procent na inwestycje

7%

Obszar

77 km2

Liczba mieszkańców

3 122 mieszkańców

Informacje

Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 07.00 - 17.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00

Nr konta Urzędu Gminy Ciepłowody - (wpłaty należności z tytułu podatków i opłat oraz  opłaty za udostępnienie danych osobowych):
Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Oddział Ciepłowody
Nr 41 9533 1027 2004 0000 0101 0002


 

 

 

 

Godziny otwarcia Urzędu


Poniedziałek:7.00 - 17.00

Wtorek - piątek:7:00 - 14.30

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2019-02-19 07:06:44, wprowadzający: Sebastian Hebda
wersja do druku