Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Sudety 2030 

"Strategia Rozwoju Sudety 2030
Załącznik do strategii 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 09:54:36 Informację zaktualizowano 2018-11-22 09:56:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2004-2008 
 WPI 2004-2008 [44.37 KB]
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 12:05:53, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody na lata
2009-2014 
 Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody na lata 2009-2014
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:30:52 Informację zaktualizowano 2015-06-03 13:03:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody na lata
2015-2020 

Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody na lata 2015 -2020

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-03 13:02:08 Informację zaktualizowano 2018-11-22 09:55:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Plan rozwoju lokalnego do 2013r. 
 Plan rozwoju lokalnego [467.11 KB]
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 12:07:05, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Strategia rozwoju do 2006r. 
 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 12:07:17, wprowadzający: Grażyna Orczyk
wersja do druku