Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych strona główna 

Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Referat Finansowy i Planowania 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Deklaracja na podatek rolny DR-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Deklaracja na podatek lśny DL-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Umorzenie zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości podatkowe

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązuje od 2016 do 30 czerwca 2019

DL-1 - deklaracja na podatek leśny - obowiązuje od 2016 do 30 czerwca 2019

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązuje od 2016 do 30 czerwca 2019

DR-1 - deklaracja na podatek rolny - obowiązuje od 2016 do 30 czerwca 2019

IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego - obowiązuje od 2016 do 30 czerwca 2019

IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje od 2016 do 30 czerwca 2019

DT -1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

DR-1 deklaracja na podatek rolny (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

DL-1 deklaracja na podatek leśny (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych - dane pozostałych podatników (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

IR-1 informacja o gruntach (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

IL-1 informacja o lasach (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (WZÓR OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019r.)

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-05 08:29:19 Informację zaktualizowano 2012-07-09 10:47:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
  1. wniosek o zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej :  wniosek_utrzymanie_psa.pdf
  2. wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew :  wniosek_o_zezwolenie_na_wycinke_drzew_i_krzewow.pdf
  3. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego :  wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego.pdf
  4. wniosek o wynajem świetlicy : wniosek_o_wynajem_swietlicy.pdf
  5. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż.pdf
  6. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży : oświadczenie.pdf
  7. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości : wniosek o wpis do rejestru.pdf
  8. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych : wniosek.pdf
  9. Zgłoszenie przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzew: Zgłoszenie
  10. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego: wniosek

 

Wniosek producenta rolnego o szacowanie szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2018 r.

Załącznik nr 1 do wniosku Producenta rolnego

Załącznik nr 2 do wniosku Producenta rolnego

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-05 08:47:12 Informację zaktualizowano 2017-09-08 09:12:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ewidencja działalności gospodarczej: 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej


Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników


 

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie w miejscowym planie zagosoodarowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 09:15:54 Informację zaktualizowano 2016-01-04 11:22:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Sprawy meldunkowe, ewidencja ludności,
organizacyjne: 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Wniosek o wydanie dowodu osobistego - wersja elekroniczna (edytowalna)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 11:22:32 Informację zaktualizowano 2016-01-04 11:23:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej: 

wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wniosek o opinię w sprawie zgodności podziału nieruchomości 
wniosek o zaświadczenie o zgodność zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 11:28:07 Informację zaktualizowano 2016-01-05 07:47:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
wersja do druku