Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Plan pracy i sprawozdania strona główna 

Plan pracy i sprawozdania
Plan pracy na rok 2018r.  

Uchwała nr 170/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29.12.2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2018r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 13:03:43 Informację zaktualizowano 2018-01-04 13:05:32, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Plan pracy na rok 2017r.  

Uchwała nr 119/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2017r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-21 13:24:44 Informację zaktualizowano 2017-08-21 13:26:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Plan pracy na rok 2016r.  

Uchwała Nr 74/XV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2016 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 12:02:39 Informację zaktualizowano 2016-02-25 12:03:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Plan pracy na rok 2015r. 

Uchwała Nr 17/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2015 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 10:21:01 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:21:51, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Plan pracy na rok 2012: 

Plan pracy Rady Gminy

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu

Plan pracy Komisji Oświaty i Zdrowia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 11:36:34, wprowadzający: Marcin Kozak
Plan pracy na rok 2011: 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu

Plan pracy Komisji Oświaty

Plan pracy Rady Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 07:31:38 Informację zaktualizowano 2011-05-19 07:44:28, wprowadzający: Marcin Kozak
Plan pracy na rok 2010: Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu

Plan pracy Komisji Oświaty

Plan pracy Rady Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 13:15:50 Informację zaktualizowano 2010-05-13 13:43:38, wprowadzający: Grażyna Orczyk
 
 Plan pracy Rady Gminy Ciepłowody na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:03:47, wprowadzający: Grażyna Orczyk
 
 Plan pracy Komisji Oświaty i Zdrowia na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:04:33, wprowadzający: Grażyna Orczyk
 
 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:04:51, wprowadzający: Grażyna Orczyk
 
 Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:05:12, wprowadzający: Grażyna Orczyk
 
 Plan pracy Komisji Oswiaty i Zdrowia na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:05:38, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Plan pracy Rady Gminy w 2008 roku 

Plan pracy 2008 - strona 1 [41.16 KB]

Plan pracy 2008 - strona 2 [45.36 KB]

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:05:52 Informację zaktualizowano 2009-05-13 09:07:40, wprowadzający: Grażyna Orczyk
 
 Plan pracy Komisji rewizyjnej na 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:07:54 Informację zaktualizowano 2009-05-13 09:11:40, wprowadzający: Grażyna Orczyk
 
 Plan pracy Komisji gospodarki i budzetu na 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:08:29 Informację zaktualizowano 2009-05-13 09:11:06, wprowadzający: Grażyna Orczyk
 
 Plan pracy Komisji oswiaty i zdrowia na 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:09:42, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Plan pracy Rady Gminy Ciepłowody na 2007 r. 

Plan pracy Rady Gminy Cieplowody na 2007r.

Art.19 ust.2 - Przewodniczący Rady organizuje prace rady i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania wykonuje jego zastępca.

Art.20 ust.l - Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Terminy w planie pracy Rady Gminy ustalone przepisami prawa
31.03 - ostateczny termin uchwalenia budżetu
30.03 - termin przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu
30.04 - termin udzielenia (nieudzielenia) absolutorium Wójtowi.
31.08 - termin złożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze.
15.11 - przedłożenie radzie Gminy projektu budżetu wraz z załącznikami.
31.11 - ostateczny termin podjęcia uchwały w sprawie stawek podatków oraz terminy uchwalenia budżetu.

PROPONOWANY PLAN PRACY

I kwartał
1. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych rady Gminy Ciepło wody
2. Sesja budżetowa
3. Sesja poświęcona inwestycjom
4. Analiza stanu bezpieczeństwa
5. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciepłowody

II kwartał
1. Ocena wykonania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
2. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

III kwartał
1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
2. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

IV kwartał
1. Debata nad projektem budżetu gminy na kolejny rok
2. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2008 r.
3. Uroczysta sesja świąteczno - noworoczna

Ponadto sesje będą zwoływane w miarę potrzeb po wcześniejszym zgłoszeniu i uzasadnieniu tematyki sesji

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:10:17, wprowadzający: Grażyna Orczyk
wersja do druku