Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
° Konkursy na stanowisko
° Nabór pracowników
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Praca > Konkursy na stanowisko strona główna 

Konkursy na stanowisko
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza konkurs na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Ciepłowodach 

Ogłoszenie o konkursie

Wynik konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 08:59:55 Informację zaktualizowano 2019-09-18 13:52:52, wprowadzający: Sebastian Hebda
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza konkurs na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Ciepłowodach 

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

 Ogłoszenie o konkursie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 13:46:25 Informację zaktualizowano 2019-09-02 16:03:56, wprowadzający: Sebastian Hebda
Wójt Gminy Ciepłowody ul. Kolejowa nr 3 , 57-211
Ciepłowody ogłasza nabór na stanowisko główny
księgowy w Żłobku Gminnym w Ciepłowodach  

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 09:10:00 Informację zaktualizowano 2019-05-13 12:06:48, wprowadzający: Sebastian Hebda
Wójt Gminy Ciepłowody ul. Kolejowa nr 3 , 57-211
Ciepłowody OR.2111.2.2019 ogłasza konkurs na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
Dyrektora Żłobka Gminnego w Ciepłowodach 

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru

 Ogłoszenie o konkursie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 14:02:21 Informację zaktualizowano 2019-03-07 14:07:43, wprowadzający: Sebastian Hebda
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza konkurs na wolne
stanowisko - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 12 lutego 2019r. do godz. 14.00

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-03 11:09:51 Informację zaktualizowano 2019-01-03 11:11:38, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57 - 211 Ciepłowody 

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57-21

Zarządzenie nr 8/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna nr 2, 57-211 Ciepłowody

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 16:20:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Nabór kandydatów na stanowisko Animatora Sportu
- "Moje Boisko Orlik 2012"  

Wymagane dokumenty należy składać do 11.05.2016r. do godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-04 13:23:14 Informację zaktualizowano 2016-05-04 13:24:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Nabór kandydatów na stanowisko Animatora Sportu
- "Moje Boisko Orlik 2012"  

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 13:10:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy
Kierownika do spraw opieki zdrowotnej w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w
Ciepłowodach  

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o wynikach konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach

 Konkurs na stanowisko
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:01:30 Informację zaktualizowano 2014-01-10 08:01:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Konkurs na animatora sportu w ramach programu
"Moje Boisko ORLIK 2012" w Ciepłowodach 

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-25 16:15:39 Informację zaktualizowano 2011-07-25 16:16:48, wprowadzający: Marcin Kozak
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach 

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach.


 Zobacz więcej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-23 14:35:36 Informację zaktualizowano 2010-04-23 14:37:44, wprowadzający: Grażyna Orczyk
 

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach, którego treść stanowi zarządzenie nr 206/10

KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI/KRYTERIA FORMALNE
określone w ogłoszeniu Wójta Gminy Ciepłowody o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach.

W oparciu o dokonaną analizę dokumentów i ocenę spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, do drugiego etapu konkursu przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 206/10Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 5 lutego 2010 r.
zakwalifikowali się nastepujący kandydaci spełniający wymagania formalne:

Zbigniew Łupak, zam. Niemcza

Magdalena Pięciorak zam. Ząbkowice Śląskie

Robert Mańkowski zam. Strzelin

Edyta Zielonka zam. Brzeźnica 

Lista kandydatów spełniających warunki/kryteria formalne

Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Ginnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach, samorządowej instytucji kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 13:18:31 Informację zaktualizowano 2010-04-23 14:37:32, wprowadzający: Grażyna Orczyk
``````Konkurs`````` 

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach, samorządowej instytucji kultury, którego treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI/KRYTERIA FORMALNE
określone w ogłoszeniu Wójta Gminy Ciepłowody o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach.

W oparciu o dokonaną analizę dokumentów i ocenę spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, do drugiego etapu konkursu przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 193/09 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 17 grudnia 2009 r.
zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne:
Zbigniew Łupak, zam. Niemcza.

Ogłoszenie o wyniku konkursu

Wyniki konkursu na dyrektora GOKiP w Ciepłowodach

 Kwestionariusz osobowy
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 12:02:00 Informację zaktualizowano 2010-02-11 07:28:42, wprowadzający: Grażyna Orczyk
wersja do druku