Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy strona główna 

Konkursy
 

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pn. "Dowóz i opieka nad uczniami niepelnosprawnymi z terenu Gminy Cieplowody do Szkoły Podstawowej Specjalnej
i Gimnazjum Specjalnego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, powiat strzeliński".

Zarządzenie nr 180/2009 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26 listopada 2009

Formularz ofertowy

Rozporządzenie

Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-27 09:23:19 Informację zaktualizowano 2009-11-30 16:01:55, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fIzycznej i sportu na
terenie gminy Cieplowody w 2010 roku. 
 Zarządzenie nr 189/2009 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 4 grudnia 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 16:32:23 Informację zaktualizowano 2009-12-28 16:33:11, wprowadzający: Grażyna Orczyk
wersja do druku