Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Komunikaty
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
2017-12-01 08:48:17
Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych. Termin składania ofert: 12.12.2017r. godz. 9.00    ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2017-11-14 07:17:18
Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-08-07 10:47:12
Zapraszam do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia: 1. Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach2. Doposażenie placu zabaw w Cienkowicach3. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Muszkowicach  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2017-07-31 15:19:18
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza drugi ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody. Przetarg odbędzie się dnia 1 września 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Ogłoszenie o aukcji składnika majątku ruchomego
2017-07-12 16:24:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-07-03 14:44:01
"Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach w okresie od 04 września 2017r. do 22 czerwca 2018r."  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-05-22 15:14:17
"CIENKOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych". Termin składania ofert: 06.06.2017r.  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-05-09 11:52:46
Udzielenie gminie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów    ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2017-03-29 13:04:05
W zawiązku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciep  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-03-22 12:31:11
Ciepłowody: Przebudowa drogi gminnej nr 118129D w miejscowości Wilamowice na terenie Gminy Ciepłowody  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-03-10 09:53:33
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego "Bankową obsługę budżetu gminy Ciepłowody wraz z podległymi jed  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-03-01 14:09:46
W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: 1. Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich2. Remont Świetlicy wiejskiej w Wilamowicach3. Remon  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2017-02-21 08:12:57
Zapytanie ofertowe dla zamówenia publicznego o wrtości nieprzekraczajacej równowartości 30.000 euro obejmuje: 1. Poprawę zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłwodach. 2.Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy światlicy w   ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2017-01-31 07:13:05
Przetarg odbędzie się dnia 3 marca 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości stanowiących minie gminne, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2016-12-19 15:13:17
Niniejszy WYKAZ zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 19.12.2016r. do dnia 09.01.2017r.  Zarządzenie 67/16 Zarządzenie 68/16   ...więcej

Usługa ubezpieczenia Gminy Ciepłowody oraz podległych jednostek organizacyjnych
2016-12-13 09:13:32
Usługa ubezpieczenia Gminy Ciepłowody oraz podległych jednostek organizacyjnych Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 22/12/2016, godzina: 13:00  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2016-12-02 12:20:18
"Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych "Termin składania ofert: 12.12.2016r. godz. 9.00  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2016-11-21 16:11:23
Informacja o odwołaniu I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-10-25 08:39:47
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu remontu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-09-05 09:24:24
Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Ciepłowody". Ofertę proszę złożyć do dnia 15 września 2016r. do godz. 9.00  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 152
następne