Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro - "Montaż oświetlenia ulicznego LED (latarnie solarne)
2019-07-10 13:57:32
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Ciepłowody: Remont drogi gminnej w Ciepłowodach, działka nr ewid. 1209, 1211, 1183, 1182. Oferty należy składać do 25.07.2019r. do godz. 13.00
2019-07-09 13:21:14
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro - "Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach w okresie od 02 września 2019r. do 26 czerwca 2020r."
2019-07-08 11:25:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2019-04-19 13:50:31
Gmina Ciepłowody: Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach. Oferty należy składać do 08.05.2019r. do godz. 12.00  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2019-04-19 12:49:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Urząd Gminy Ciepłowody: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CIEPŁOWODY POPRZEZ STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW Oferty należy skł  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Urząd Gminy Ciepłowody: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CIEPŁOWODY POPRZEZ STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW
2019-02-28 13:03:21
Oferty należy składać do 18.03.2019 r. do godz. 12.00  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2019-01-25 12:59:49
Gmina Ciepłowody: Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach. Oferty należy składać do 14.02.2019r. do godz. 12.00  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2019-01-25 09:41:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Urząd Gminy Ciepłowody: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CIEPŁOWODY POPRZEZ STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW Oferty należy skł  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
2018-11-28 10:24:38
W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmuj  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2018-11-22 14:00:15
„Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych” Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2018-12-03, godzina: 12:00,    ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-11-19 16:03:42
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówi  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-09-18 08:25:42
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: Dostawę oraz montaż masztu flagowego o wysokości 6m w 17 sołectwach na terenie gminy Ciepłowody. Oferty proszę złożyć do dnia 24 września   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-09-07 09:20:27
Przedmiotem postępowania jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” polegająca na wyposażeniu pl  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-09-05 12:43:58
Dostawa oraz montaż masztu flagowego o wysokosci 6m z 17 sołectwach na terenie gminy Ciepłowody. Termin skłądania ofert 14 września 2018 do godz. 9.00  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-08-24 11:40:41
Wykonanie kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach. Oferty proszę złożyć do 05.09.2018r.  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-08-20 13:25:38
Przedmiotem postępowania jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” polegająca na wyposażeniu pl  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody.
2018-08-07 07:24:48
Przetarg odbędzie się 7 września 2018r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-08-06 15:26:52
"Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach w okresie od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r."  Ofertę zawierającą żadane informacje proszę złożyć do dnia 17 sierpnia 2018r. do godz.   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-07-11 10:26:00
"Przebudowa i zmiana spsoosbu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2"Termin składania ofert: 31.07.2018r. godz.  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-07-06 10:22:20
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie. Oferty proszę złożyć do 31 lipca 2018r. do godz. 10.00  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 179
następne