Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
° Środowisko naturalne
° Farma Stoszowice
° Farmy Wiatrowe
° Program Ochrony Środowiska
° Plan Gospodarki Odpadami
° Informacja o środowisku
° Postępowanie z odpadami
° Plan urządzeniowo-rolny gminy Ciepłowody
° Wnioski do pobrania
° Odpady
° PRZETARGI - KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
° Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
° REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ CIEPŁOWODY
° PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
° UCHWAŁY ANTYSMOGOWE
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Środowisko naturalne > Odpady strona główna 

Odpady
Wykaz podmiotów posiadających aktualnie
obowiązujące zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ciepłowody
-2018 

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ciepłowody - 2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 13:33:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wójt Gminy Ciepłowody informuję, iż projekt
pn. "Demontaż, zbieranie, transport i
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z
terenu gminy Ciepłowody sfinansowano w 85% ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 09:30:19 Informację zaktualizowano 2016-10-11 13:06:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz podmiotów posiadających aktualnie
obowiązujące zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie .. 

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ciepłowody

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 07:19:51 Informację zaktualizowano 2012-05-16 11:20:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz podmiotów posiadających aktualnie
obowiązujące zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie .. 

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ciepłowody.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 07:23:59 Informację zaktualizowano 2012-05-16 11:22:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wniosek do pobrania  
 Zaświadczenie nr.. .
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 07:26:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 

Rejestr działalności regulowanej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 13:56:26 Informację zaktualizowano 2013-01-28 12:22:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
wersja do druku