Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
° Środowisko naturalne
° Farma Stoszowice
° Farmy Wiatrowe
- Zapytania i odpowiedzi
- Załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiębiorstwa pn. "Farma wiatrowa Ciepłowody z przyłączeniową kablową linią elektroenrgetyczną 110kV do GPZ Ząbkowice i elementami towarzyszącymie w Gminie Ciepłowody
° Program Ochrony Środowiska
° Plan Gospodarki Odpadami
° Informacja o środowisku
° Postępowanie z odpadami
° Plan urządzeniowo-rolny gminy Ciepłowody
° Wnioski do pobrania
° Odpady
° PRZETARGI - KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
° Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
° REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ CIEPŁOWODY
° PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
° UCHWAŁY ANTYSMOGOWE
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Środowisko naturalne > Farma Stoszowice  > Farmy Wiatrowe > Środowisko naturalne strona główna 

Farmy Wiatrowe
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 marca 2017r.  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-28 10:58:33, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 03 lutego 2017 r. 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 03 lutego 2017 r. dla inwestycji pn. ""Farma wiatrowa >>Ciepłowody<< z przyłączeniową, kablową linią elektroenergetyczną 110 kV do GPZ >>Ząbkowice<< i elementami towarzyszącymi, w gminie Ciepłowody.

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 12:15:44 Informację zaktualizowano 2017-02-13 15:13:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016r.
znak: WOOŚ.4210.60.2015.AMK.53 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 10:37:54 Informację zaktualizowano 2016-12-12 10:38:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 października
2016r.  

Informacja

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-10-25 11:59:07 Informację zaktualizowano 2016-10-25 12:00:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 12.08.2016r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 12:33:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska do uzupełnienia dokumentacji z dnia
02.08.2016r.  
 Wezwanie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-22 09:29:50 Informację zaktualizowano 2016-08-22 09:31:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
 

Postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa Farmy Wiatrowej Rososznica"


Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2016 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa Farmy Wiatrowej Rososznica"

 Postanowienie wraz z obwieszczeniem Burmistrza Ziębic
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 11:26:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016r.
 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 07:24:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zawiadomienie  

Burmistrz ZIębic zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu z żądaniem zawieszenia postępowania

 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2016-06-15 07:21:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Burmistrz Ziębic zawiadamia strony postępowania  
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 08:44:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zawiadomienie  
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 15:56:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie - Burmistrz Ziębic zawiadamia
Strony postępowania,że  

nadal toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy Wiatrowej "Rososznica"

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 08:24:15 Informację zaktualizowano 2016-05-16 08:25:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie - Burmistrz Ziębic zawiadamia
Strony postępowania,że  

nadal toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica"

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 08:20:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 15.04 2016r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 09:02:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 15.02 2016r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 11:07:51, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 14.01 2016r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 14:28:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 19.11 2015r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 16:16:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 września
2015r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 20:06:08, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2015r.  
 Decyzja
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 07:57:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 18.08 2015r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 07:53:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2015r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 07:28:44 Informację zaktualizowano 2015-08-10 11:56:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2015r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 07:07:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we
Wrocławiu  

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji

 Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 10:21:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu na pismo Stowarzyszenia
z dnia 28 października 2014r. znak:
ST.BG.WoW/USNE/RŚ/1/2014 
 Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na pismo Stowarzyszenia z dnia 28 października 2014r. znak: ST.BG.WoW/USNE/RŚ/1/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-02-24 13:45:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 stycznia
2015r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 08:27:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wnioski w sprawie wudania decyzji środowiskowych 
 Wnioski w sprawie wudania decyzji środowiskowych
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 11:04:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 26 listopada 2014r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 09:06:48, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Postanowienie Burmistrza Ziębic z dnia
10.11.2014r.  
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2014-11-18 11:54:49 Informację zaktualizowano 2014-11-18 11:55:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Burmistrza Ziębic z dnia 12.11.2014 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 12:07:24 Informację zaktualizowano 2014-11-13 12:08:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  
 Decyzja
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 11:03:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 24 września 2014r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 15:29:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Burmistrza Ziębic - Zawiadomienie
stron postępowania o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 16:25:45 Informację zaktualizowano 2014-09-08 16:26:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 24 lipca 2014r.  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 13:13:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Burmistrza Ziębic  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-08 13:36:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 27 maja 2014r.  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-02 15:45:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie z dnia 8 maja 2014r.  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 07:06:47, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środwiska we Wrocławiu z dnia 26 marca 2014r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 10:45:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 03 lutego 2014r. 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 08:18:25 Informację zaktualizowano 2014-02-10 08:19:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 25 listapada 2013r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-12-09 07:17:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 7 listopada 2013r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-11-13 08:48:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 7 listopada 2013 r.  
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2013-11-13 08:46:38, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 3 pażdziernika 2013 
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 13:25:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 13:26:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, które zawieszone zostało
postępowaniem z dnia 28 lutego 2013 
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 13:34:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Pismo i odpowiedź w sprawie siłowni wiatrowych  
 Pismo i odp. 1
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 13:11:17 Informację zaktualizowano 2013-03-19 13:11:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Pismo i odpowiedź w sprawie siłowni wiatrowych  
 Pismo i odp. 2
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 13:12:33 Informację zaktualizowano 2013-03-19 13:12:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 10:53:58 Informację zaktualizowano 2013-02-06 10:55:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie  

W sprawie przesunięcia terminu wydania postanowienia.

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 13:45:12 Informację zaktualizowano 2013-01-23 13:48:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu  
 OBWIESZCZENIE
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 14:24:44 Informację zaktualizowano 2013-01-08 14:25:17, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Decyzja  
 Decyzja
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 12:13:38 Informację zaktualizowano 2013-01-02 12:13:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OBWIESZCZENIE  
 OBWIESZCZENIE
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 12:06:26 Informację zaktualizowano 2013-01-02 12:07:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu  
 OBWIESZCZENIE
Data wprowadzenia informacji 2012-12-31 14:07:16 Informację zaktualizowano 2012-12-31 14:08:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OBWIESZCZENIE 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:35:20 Informację zaktualizowano 2012-05-22 12:38:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
POSTANOWIENIE  
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:31:35 Informację zaktualizowano 2012-06-14 12:40:33, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

zawiadamia,że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej "Ciepłowody" w łącznej mocy do 75 MW w rejonie miejscowości Ciepłowody, Targowica i Piotrowice Polskie w gminie Ciepłowody wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO "Ciepłowody" oraz linią napowietrzną 110 kV do GPZ Ząbkowice Śląskie", zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym, tj. do dnia 14 czerwca 2012 r. Przyczyną zwłoki jest oczekiwanie na ustosunkowanie się Inwestora do propozycji przedłożenia nowego wariantu realizacji przedsięwzięcia, co zostało omówione na przeprowadzonym w dniu 11 kwietnia 2012 r. w siedzibie tutejszego organu spotkaniu roboczym.

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 09:24:08 Informację zaktualizowano 2012-05-16 09:25:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OBWIESZCZENIE  
 OBWIESZCZENIE
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 14:44:32 Informację zaktualizowano 2012-06-14 12:40:48, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

zawiadamia , że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej "Ciepłowody" w łącznej mocy do 75 MW w rejonie miejscowości Ciepłowody, Targowica i Piotrowice Polskie w gminie Ciepłowody wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO "Ciepłowody" oraz linią napowietrzną 110 kV do GPZ Ząbkowice Śląskie", wydał postanowienie z dnia 17 kwietnia 2012 r. (sygn.: WOOŚ.4210.1.2011.AMK.21) o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina - Wolna od Wiatraków" z siedzibą w m. Targowica nr 30A do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu.

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 09:50:08 Informację zaktualizowano 2012-05-16 09:57:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia Farma wiatrowa
"Ciepłowody" wraz z elementami towarzyszącymi w
gminie Ciepłowody 
 Wniosek
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 09:52:50 Informację zaktualizowano 2012-05-16 09:56:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie - zmiana lokalizacji inwestycji i
nazwy przedsięwzięcia  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 09:58:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu 

- zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej "Ciepłowody" w łącznej mocy do 75 MW w rejonie miejscowości Ciepłowody, Targowica i Piotrowice w gminie Ciepłowody wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 11 kV GPO "Ciepłowody" oraz linią napowietrzną 110 kV do GPZ Ząbkowice Śląskie"

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 10:01:19 Informację zaktualizowano 2012-05-16 10:02:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
POSTANOWIENIE  
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 12:37:52 Informację zaktualizowano 2012-10-24 11:33:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu 

- przedłużenie procedury udziału społeczeństwa do dnia 10 stycznia 2012 r. 

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 10:04:22 Informację zaktualizowano 2012-05-16 10:04:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Ciepłowody" w łącznej mocy do 75 MW w rejonie miejscowości Ciepłowody, Targowica i Piotrowice w gminie Ciepłowody wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 11 kV GPO "Ciepłowody" oraz linią napowietrzną 110 kV do GPZ Ząbkowice Śląskie

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 10:22:25 Informację zaktualizowano 2012-05-16 10:23:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie  

Zawiadomienie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa  Ciepłowody, wraz z elementami towarzyszącymi, w gminie Ciepłowody"

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 10:26:17 Informację zaktualizowano 2012-05-16 10:26:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
"Farma wiatrowa Ciepłowody, wraz z elementami 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
 • Dot.: wydania decyzji w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwizięcia na środowisko
 • Dot.: wydania decyzji w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwizięcia na środowisko
 • RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/808-1/10/po
 • RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/808-1/10/pp - Postanowienie
 • Postanowienie - dot.: potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,,Farma wiatrowa Ciepłowody, wraz z elementami towarzyszącymi w gminie Ciepłowody"
 • OŚRIS-7620-13/10 - Postanowienie
 • OŚRIS-7620-14/10 - Postanowienie
 • OŚRIS.6220.1.1.2011 - Postanowienie
 •  
  Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 10:29:47 Informację zaktualizowano 2012-05-16 10:30:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
  OBWIESZCZENIE  
   Obwieszczenie
  Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 12:49:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
  OBWIESZCZENIE  
   OBWIESZCZENIE
  Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 09:01:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak

  Zobacz:
   Zapytania i odpowiedzi .  Załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiębiorstwa pn. "Farma wiatrowa Ciepłowody z przyłączeniową kablową linią elektroenrgetyczną 110kV do GPZ Ząbkowice i elementami towarzyszącymie w Gminie Ciepłowody . 
  wersja do druku