Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
° Środowisko naturalne
° Farma Stoszowice
° Farmy Wiatrowe
° Program Ochrony Środowiska
° Plan Gospodarki Odpadami
° Informacja o środowisku
° Postępowanie z odpadami
° Plan urządzeniowo-rolny gminy Ciepłowody
° Wnioski do pobrania
° Odpady
° PRZETARGI - KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
° Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
° REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ CIEPŁOWODY
° PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
° UCHWAŁY ANTYSMOGOWE
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Środowisko naturalne > PRZETARGI - KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA strona główna 

PRZETARGI - KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 27.11.2019 -
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

Wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 13:03:39, wprowadzający: Sebastian Hebda
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 12.11.2019 -
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

Wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 10:53:10 Informację zaktualizowano 2019-11-20 10:58:08, wprowadzający: Sebastian Hebda
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 12.11.2019 -
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

Wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 10:50:18 Informację zaktualizowano 2019-11-20 10:51:50, wprowadzający: Sebastian Hebda
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 14.10.2019 -
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

Wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 10:34:18 Informację zaktualizowano 2019-10-22 10:34:48, wprowadzający: Sebastian Hebda
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 14.10.2019 -
OGŁASZA PRZETARG USTNY 

Wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 10:31:23 Informację zaktualizowano 2019-10-22 10:32:03, wprowadzający: Sebastian Hebda
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 14.10.2019 -
OGŁASZA II PRZETARG USTNY 

Wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 10:25:53 Informację zaktualizowano 2019-10-22 10:27:20, wprowadzający: Sebastian Hebda
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Z DNIA
04.09.2019 R. 

Wykaz z dnia 04.09.2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 08:49:54 Informację zaktualizowano 2019-09-19 08:50:35, wprowadzający: Sebastian Hebda
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA - WYKAZ Z DNIA
02.09.2019r. 

Wykaz z dnia 02.09.2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 16:02:31 Informację zaktualizowano 2019-09-19 08:43:38, wprowadzający: Sebastian Hebda
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA - WYKAZ A DNIA
26/082019 r. 

Wykaz z dnia 02.09.2019 r.

 Wykaz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 08:34:22 Informację zaktualizowano 2019-09-09 16:03:04, wprowadzający: Sebastian Hebda
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA - WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 
 Kowr_020918.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 11:52:55, wprowadzający: Sebastian Hebda
WYKAZ NUMER ZSI.WR.ŚW.4240.702.1.702.2019.PK KOWR
OT WROCŁAW 
 Wykaz
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 10:24:10, wprowadzający: Sebastian Hebda
WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
STANOWIĄCEJ ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU
PAŃSTWA 
 Wykaz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 11:11:38 Informację zaktualizowano 2019-06-17 11:29:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
V PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ 

Przedmiotem dzierżawy jest:


Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie:


obręb Muszkowice, gmina Ciepłowody, powiat z ąbkowicki, województwo dolnośląskie, dz. 212/53, 214, 216 AM2.

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 11:27:51, wprowadzający: Sebastian Hebda
IV PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ  

Przedmiotem dzierżawy jest: Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie: obręb Muszkowice, gmina Ciepłowody

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 08:28:28, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
III PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
 

Przedmiotem dzierżawy jest:
Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie: obręb Muszkowice, gmina Ciepłowody, powiat ząbkowicki, dz. 212/53, 214, 216 AM2

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 07:33:14 Informację zaktualizowano 2018-12-06 07:35:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
II PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ  

Przedmiotem dzierżawy jest:
Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie: obręb Muszkowice, gmina Ciepłowody, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, dz. 212/53, 214, 216 AM2

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 07:22:09 Informację zaktualizowano 2018-10-31 07:24:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ  

Przedmiotem dzierżawy jest:
Nieuchomść nierolna, niezabudowana położona w obrębie: obręb Muszkowice, gmina Ciepłowody, dz. 212/53, 214, 216 AM2

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 10:28:46 Informację zaktualizowano 2018-09-10 10:29:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

Wykaz obejmuje:


Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie: obręb Muszkowice, gmina Ciepłowody, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, dz. 212/53, 214, 216AM

Wykaz nieruchmości przeznaczonej do dzierżawy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-08 07:52:49 Informację zaktualizowano 2018-08-08 07:55:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
V PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

Przedmiotem sprzedaży jest: Nieruchomość nierolna, niezabudowana, położona w obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie, działka nr 86 AM1

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 08:58:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
III PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

Przedmiotem sprzedaży jest:


Nieruchomość rolna, zabudowana, położona w obrębie Stary Henryków, działki nr 134/4 AM 1

 Ogłszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 10:38:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
IV PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

Przedmiotem sprzedaży jest:


Nieruchomość nierolna, niezabudowana, położona w: obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody, działka nr 86 AM 1

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 10:26:21 Informację zaktualizowano 2018-04-05 10:28:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
PRZETARG USTNY - OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ  

Przedmiotem dzierżawy jest:


Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie: Stary Henryków, gmina Ciepłowody, dz. 135 AM1

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 07:42:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

Nieruchomość rolna, zabudowana, położona w obrębie: Stary Henryków, gm. Ciepłowody, działka nr 134/4

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-03-08 10:08:10 Informację zaktualizowano 2018-03-08 10:09:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
III PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

1. Nieruchomość nierolna, niezabudowana, położona w: obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody, działka nr 86 AM 1

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 08:35:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie: obręb Stary Henryków, gmina Ciepłowody. dz. 135 AM1

Wykaz nieruchmości przeznaczonej do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 13:53:28 Informację zaktualizowano 2018-02-23 13:55:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

1. Nieruchomość rolna, zabudowana, położona w obrębie: Stary Henryków, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie, działki nr 134/4 AM1

 Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:06:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
II PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

1. Nieruchomość nierolna, niezabudowana, położona w obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie, działka nr 86 AM1

 Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:02:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

1. Nieruchomość nierolna, niezabudowana, położona w: obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody


 

 Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 11:23:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

1. Nieruchomość rolna, zabudowana, położona w obrębie Stary Henryków, gm. Ciepłowody, dzialki nr 134/4 AM1

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2017-11-17 09:39:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

1. Nieruchomość nierolna, niezabudowana, położona w obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody, działka nr 86 AM 1.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 10:32:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
II PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

1. Nieruchomość nierolna, zabudowana, położona w: obręb Muszkowice, działki nr 179/2, 179/3, AM2
2. Nieruchomość nierolna, zabudowna, położona w: obręb Muszkowice, działki nr 179/6, AM2,

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 12:43:53 Informację zaktualizowano 2017-08-10 12:48:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

Nieruchomość nierolna, niezabudowana, położona w obrębie: obręb Stary Henryków, gmina Ciepłowody, powiat ząbkowicki, dz. 135AM1

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 10:35:23 Informację zaktualizowano 2017-07-07 10:38:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

1. Nieruchomość nierolna, zabudowana, położona w: obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie, działki nr 179/2, 179/3 AM2


2. Nieruchomość nierolna, zabudowana, położona w: obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie, działka nr 179/6 AM2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:14:09 Informację zaktualizowano 2017-06-28 09:17:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM  

na dzierżawę gruntów rolnych, położonych na terenie Nadleśnictwa Henryków

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-19 11:32:53 Informację zaktualizowano 2017-06-19 11:36:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

1. Niruchomość nierolna, zabudowana, położona w: obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki, działki nr 179/2, 179/3 AM2


2. Nieruchomość nierolna, zabudowana, położona w: obręb Muszkowice, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki, działki nr 179/6 AM2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 09:13:09 Informację zaktualizowano 2017-05-23 09:16:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA
DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH, POŁOŻONYCH NA
TERENIE NADLEŚNICTWA HENRYKÓW  
 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 10:59:28, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
IV przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 179/2, 179/3, zabudowana


2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 179/6, zabudowana

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-11-10 10:57:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
VI przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość guntowa Koźmice dz. nr 97, niezabudowana


2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/8, niezabudowana


3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/10, niezabudowana

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-11-10 10:25:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
V przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 97, niezabudowana


2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/8, niezabudowana


3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/10, niezabudowana

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 16:49:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
III przetarg ustny - nieograniczony na srzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 179/2, 179/3, zabudowana


2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 179/6, zabudowana

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 16:44:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice d. nr 86, niezabudowana

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 07:16:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
IV przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość gruntowa Komice dy. nr 97, nieyabudowana


2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/8, niezabudowana


3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/10, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż
Data wprowadzenia informacji 2015-09-17 08:00:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
II przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 179/2, 179/3, zabudowana


2. Nieruchomość nirolna Muszkowice dz. nr 179/6, zabudowana


 

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-08-31 12:36:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

dla rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-08-25 12:09:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 97, niezabudowana


2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/8, niezabudowana


3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/10, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-08-10 08:59:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 179/2, 179/3, zabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-08-10 08:49:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

Wykaz obejmuje:
Nieruchomość rolna Stary Henryków dz. nr 155/2, niezabudowana

 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2015-07-14 12:35:18 Informację zaktualizowano 2015-07-14 12:37:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
III przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Stary Henryków dz. nr 134/4, niezabudowana

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-06-29 08:45:41 Informację zaktualizowano 2015-06-29 08:46:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
II przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 97, niezabudowana


2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/8, niezabudowana


3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/10, niezabudowana

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-06-23 13:13:20 Informację zaktualizowano 2015-06-23 13:15:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 179/2, 179/3, zabudowana


2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 179/6, zabudowana


 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 10:39:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
IV przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  
 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 07:02:08, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

1. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 97, niezabudowana


2. Niruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/8, niezabudowana


3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/10, niezabudowana

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2015-03-27 09:52:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na dzierżawę 

1. Nieruchomość rolna Koźmice dz. nr 1/3, 2/3, niezabudowana

 Przetarg ustny - ograniczony na dzierżowę
Data wprowadzenia informacji 2015-03-27 09:40:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz numer SGZ-4240-sn-0491/2015/AGW Agencja
Nieruchomości Rolnych OT Wrocław  

Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną


W skład nieruchomości zabudowanej wchodzą działki geodezyjne nr:


- 179/31, 179/32 AM-2, nr 229/39, 229/41 AM-3 obręb Muszkowice, gmina Ciepłowody, dz. nr 65 AM-2, obręb Lipa, gmina Ziębice, dz. nr 524/1 AM-14, nr 549/1, 549/2, 549/3 AM-15, nr 554, 555 AM-16 obręb Zachód, miasto Ziębice

 Wykaz nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 09:34:15 Informację zaktualizowano 2015-03-23 09:35:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 86, niezabudowana


 

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-03-16 10:26:44 Informację zaktualizowano 2015-03-16 10:27:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna Tomice dz. nr 8/3, niezabudowana


2. Nieruchomość rolna Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-03-16 10:24:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Stary Henryków dz. nr 134/4, zabudowana


 

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 07:39:55 Informację zaktualizowano 2015-03-04 07:40:53, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

1. Nieruchomość rolna Koźmice dz. nr 1/3, 2/3


2. Nieruchomość rolna, Koźmice dz. nr 2/9, 2/14, niezabudowana

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data wprowadzenia informacji 2015-02-09 15:48:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna Tomice dz. nr 8/3, niezabudowana


2. Nieruchomość rolna Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 12:34:23 Informację zaktualizowano 2015-01-20 12:44:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 86, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 12:30:57 Informację zaktualizowano 2015-01-20 12:31:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Stary Henryków dz. nr 134/4, zabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 12:27:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana


2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 214, niezabudowana


3. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 216, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 07:25:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 07:19:17 Informację zaktualizowano 2015-01-15 07:25:51, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna Tomice dz. nr 83, niezabudowana


2. Nieruchomość rolna Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-12-04 11:13:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 86, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-12-04 11:09:57 Informację zaktualizowano 2014-12-04 11:10:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

1. Nieruchomość mieszana Janówka dz. 7/4, 7/5, 7/6, 7/19, 7/3, 7/28, 61/2, 7/38, 7/39, 7/40 zabudowana


 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:05:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

Nieruchomość rolna Stary Henryków dz. nr 155/2, niezabudowana


 

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-11-07 09:43:28, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

Nieruchomość nierolna Stary Henryków

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 13:50:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana


2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 214, niezabudowana


3. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 216, niezbudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 10:13:42 Informację zaktualizowano 2014-10-21 10:14:08, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana


 

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 10:07:01, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

1. Nieruchomość rolna Tomice dz. nr 8/3, niezabudowana


2. Nieruchomość rolna Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 10:47:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

Nieruchomość rolna Stary Henryków dz. nr 155/2, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-10-15 11:35:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Tomice, dz. 72/4, niezabudowana


2. Nieruchomość nierolna, Muszkowice dz. nr 184/2, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-10-10 08:41:28 Informację zaktualizowano 2014-10-10 08:43:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. nr 86, niezabudowana


 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2014-09-30 11:27:50 Informację zaktualizowano 2014-10-20 10:44:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 97, niezabudowana


2. Nieruchomość gruntowa KOźmice dz. nr 1/8, niezabudowana


3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/10, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 11:34:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana


 

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 11:28:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2014-08-21 12:40:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana


2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 214, niezabudowana


3. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 216, niezabudowana

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-08-18 15:51:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Tomice, dz. 72/4, niezabudowana


2. Nieruchomość nierolna, Muszkowice dz. nr 184/2


 

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 14:03:38 Informację zaktualizowano 2014-08-11 14:04:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana.

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 11:45:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2014-07-16 07:54:53, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 97, niezabudowana.

 Przetarg ustny - nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-07-16 07:48:47 Informację zaktualizowano 2014-07-16 07:50:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Tomice, dz. 72/4, niezabudowana


2. Nieruchomość nierolna, Muszkowice dz. nr 184/2, niezabudowana


 

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 10:59:17 Informację zaktualizowano 2014-07-07 11:02:42, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  
1. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 97, niezabudowana
2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/8, niezabudowana
3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/10, niezabudowana
 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 09:27:40 Informację zaktualizowano 2014-06-10 09:28:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 214, niezabudowana
3. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 216, niezabudowana

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 11:17:03 Informację zaktualizowano 2014-06-03 11:19:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  
1. Nieruchomość nierolna Tomice, dz. 72/4 AM1
2. Nieruchomość nierolna, Muszkowice dz. nr 184/2 AM2

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 08:58:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  
 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 13:24:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
1. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 97, niezabudowana

2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/8, niezabudowana

3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/10, niezabudowana

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:14:53 Informację zaktualizowano 2014-04-15 13:17:01, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 08:44:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
1. Nieruchomość nierolna Tomice, dz. 72/4, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna , Muszkowice dz. nr 184/2, niezabudowana
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 09:30:10 Informację zaktualizowano 2014-03-18 09:32:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana

 Przetarg
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 08:55:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna Tomice dz. nr 8/3, niezabudowana
2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/3, niezabudowana
3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 2/3, niezabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 13:46:56 Informację zaktualizowano 2014-02-17 13:47:33, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna, Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-02-13 11:35:48, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - niograniczony na sprzedaż  
1. Nieruchomość rolna Tomice dz. nr 8/3, niezabudowana
 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-01-20 11:23:59 Informację zaktualizowano 2014-01-20 11:24:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 214, niezabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 09:51:11 Informację zaktualizowano 2014-01-15 09:51:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna, Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna, Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 09:42:03 Informację zaktualizowano 2014-01-15 09:47:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna Tomice dz. nr 8/3, niezabudowana
2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/3, niezabudowana
3. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 2/3, niezabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:19:38 Informację zaktualizowano 2013-12-30 13:20:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 214, niezabudowana
3. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 216, niezabudowana
4. Nieruchomość nierolna, Tomice dz. 72/4, niezabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-12-13 08:00:13 Informację zaktualizowano 2013-12-13 08:01:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna, Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-12-13 07:52:37 Informację zaktualizowano 2013-12-13 07:53:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana
2. Nieruchomość nierona Muszkowice dz. 214, niezabudowana
3. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 216, niezabudowana
4. Nieruchomość nierolna, Tomice dz. 72/14, niezabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-11-14 12:01:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna, Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-11-14 11:55:30 Informację zaktualizowano 2013-11-14 11:56:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  


1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 214 AM 2
3. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 216, niezabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:49:51, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  


1. Nieruchomość rolna, Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:46:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  


1. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 1/3, niezabudowana
2. Nieruchomość gruntowa Koźmice dz. nr 2/3, niezabudowana

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 10:56:08 Informację zaktualizowano 2013-10-02 10:57:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 


1. Nieruchomość rolna Tomice dz. nr 8/3

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-09-27 08:14:36, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  
1. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana
 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 07:09:21 Informację zaktualizowano 2013-09-13 07:10:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość rolna, Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana
 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-09-11 07:31:34 Informację zaktualizowano 2013-09-11 07:32:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana
2. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 214, niezabudowana
3. Nieruchomość nierolna Muszkowie dz. 216, niezabudowana
4. Nieruchomość nierolna, Tomice dz. 72/4, niezabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-09-11 07:25:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  
1. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40, zabudowana
 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-08-23 08:57:29 Informację zaktualizowano 2013-08-23 08:58:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

1. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-08-12 07:57:51 Informację zaktualizowano 2013-08-12 07:58:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny nieograniczony  

1. Nieruchomość rolna, Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana  

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-08-12 07:52:19 Informację zaktualizowano 2013-08-12 07:54:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  
Nieruchomość nierolna, Tomice dz. 72/4, niezabudowana
 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 12:52:20 Informację zaktualizowano 2013-07-16 12:52:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
1. Nieruchomość nierolna Koźmice dz. nr 5/40 zabudowana
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 12:49:04 Informację zaktualizowano 2013-07-16 12:49:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  


1. Nieruchomość nierolna Tomice, dz. 72/4, niezabudowana

 

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-06-26 12:41:19 Informację zaktualizowano 2013-06-26 12:42:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

Nieruchomość rolna Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana


 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 10:51:06 Informację zaktualizowano 2013-06-12 10:51:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż  

Nieruchomość nierolna, Muszkowice dz. nr 184/2, niezabudowana

 

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 10:47:22 Informację zaktualizowano 2013-06-12 10:51:38, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 

1.Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 212/53, niezabudowana
2.Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 214, niezabudowana
3. Nieruchomość nierolna Muszkowice dz. 216, niezabudowana

 Przetarg ustny nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2013-05-28 11:26:23 Informację zaktualizowano 2013-05-28 11:26:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 
Nieruchomość nierolna, Muszkowice dz. nr 184/2

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 10:25:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 

1. Nnieruchomość rolna, Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana
2. Nieruchomość rolna, Tomice dz. 8/3, niezabudowana 

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 10:23:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 

1. Nnieruchomość rolna, Dobrzenice dz. nr 158, niezabudowana
2. Nieruchomość rolna, Tomice dz. 8/3, niezabudowana

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 10:18:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 
Nieruchomość nierolna, Muszkowice dz. nr 184/2, niezabudowana

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 10:15:28, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 
Nieruchomość nierolna, Muszkowice dz. nr 184/2, niezabudowana

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 10:09:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 
Nieruchomość rolna, Tomice dz. 8/3

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 10:01:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 
Nieruchomość nierolna Muszkowice dz.184/2

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 09:56:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 09:35:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Przetarg ustny - nieograniczony 
Nieruchomość nierolna Tomice

Przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 09:16:49 Informację zaktualizowano 2013-05-21 09:18:36, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
wersja do druku