Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
° Środowisko naturalne
° Farma Stoszowice
° Farmy Wiatrowe
° Program Ochrony Środowiska
° Plan Gospodarki Odpadami
° Informacja o środowisku
° Postępowanie z odpadami
° Plan urządzeniowo-rolny gminy Ciepłowody
° Wnioski do pobrania
° Odpady
° PRZETARGI - KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
° Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
° REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ CIEPŁOWODY
° PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
° UCHWAŁY ANTYSMOGOWE
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Środowisko naturalne > Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego strona główna 

Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY podaje do publicznej
wiadomości WYKAZ OSÓB, Z KTÓRYM I ZAWARTO UMOWY
NAJMU NA LOKALE MIESZKALNE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ
GMINY CIEPŁOWODY  

Wykaz osób

Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego - stan na 27.05.2016r.

Wójt Gminy Ciepłowody podaje do publicznej wiadomości informację, że najemcą wolnego lokalu mieszkalnego zostaje

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 11:27:15 Informację zaktualizowano 2016-05-30 11:32:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
 

               

 

 

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY

 podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ OSÓB, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY NAJMU NA LOKALE MIESZKALNE BĘDĄCE WŁASNOŚĆIĄ GMINY CIEPŁOWODY

Na podstawie § 21 ust 1 pkt 3 Uchwały Nr 102/XX/2004 Rady Gminy Ciepłowody  z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciepłowody podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób, z którymi zawarto umowy najmu na lokale mieszkalne będące własnością Gminy Ciepłowody:

Pani Krystyna Bajborowska
Pani Mariola Bajborowska
Pani Dominika Dębska
Pani Janina Dziopa
Pani Krystyna Kowalczyk
Pani Iwona Szpórnóg  pobierz
Pani Beata Węgrzyniak
Pani Beata Witek

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-14 13:30:25 Informację zaktualizowano 2014-08-14 13:32:48, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz osób, z którymi zawarto umowy najmu na
lokale mieszkalne będące własnością Gminy
Ciepłowody 
 Wykaz osób z którymi zawarto umowy
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 13:37:25 Informację zaktualizowano 2019-03-01 13:55:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu
mieszkalnego  
 Wykaz_osób_oczekujących
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 13:58:36, wprowadzający: Sebastian Hebda
wersja do druku