Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° Kadencja I
° Kadencja II
° Kadencja III
° Kadencja IV
° Kadencja V
° Kadencja VI
° Kadencja VII
° Kadencja VIII
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Kadencja VII strona główna 

Kadencja VII
Uchwała Nr 1 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy  
 Uchwała 1/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 12:37:55 Informację zaktualizowano 2015-04-28 13:11:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 2 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  
 Uchwała 2/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 12:39:53, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 3 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
 Uchwała 3/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 12:41:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 4 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania członków
Komisji Rewizyjnej  
 Uchwała 4/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 12:43:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 5 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
 Uchwała 5/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 12:45:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 6 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu  
 Uchwała 6/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 12:55:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 7 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania członków
Komisji Gospodarki i Budżetu  
 Uchwała 7/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 12:57:47, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 8 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu  
 Uchwała 8/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 13:02:01 Informację zaktualizowano 2014-12-05 13:02:38, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 9 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia  
 Uchwała 9/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 13:19:52, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania członków
Komisji Oświaty i Zdrowia  
 Uchwała 10/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 13:22:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia  
 Uchwała 11/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 13:24:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 12/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 13:28:51, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Ciepłowody Nr 284/XLV/14 z dnia
08.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Ciepłowody Nr 238/XXXVII/14 z dnia 29 stycznia
2014r.w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc
gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 
 Uchwała 13/I/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 13:33:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 14/II/2014 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 14/II/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 16:34:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 15/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015 
 Uchwała Nr 15/II/14
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 09:26:44 Informację zaktualizowano 2015-01-07 09:28:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 16/II/2014 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014r.  
 Uchwała 16/II/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 16:39:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 17/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów
pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2015 rok.
 
 Uchwała 17/II/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 16:44:52 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:19:36, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 18/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia do
opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Ciepłowody
na lata 2015-2020" 
 Uchwała 18/II/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 16:47:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 19/II/2014 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego poparcia dla umieszczenia
w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na
odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów 
 Uchwała 19/II/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 16:51:17, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 20/III/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia
wyborów organów jednostek pomocniczych i rad
sołeckich Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 20/III/15
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 11:07:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 21/III/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2015.  
 Uchwała 21/III/15
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 11:14:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 22/III/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przemocy w Rodzinie na
terenie Gminy Ciepłowody na 2015r.  
 Uchwała 22/III/15
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 11:21:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 23/III/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Ciepłowodach  
 Uchwała 23/III/15
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 11:24:02 Informację zaktualizowano 2015-05-19 07:29:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 24/IV/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynagrodzenie funduszu sołeckiego  
 Uchwała 24/IV/15
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 11:03:52, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 25/IV/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Celowego
Związku Gmin pod nazwą "Związek Międzygminny
Ślęza-Oława"  
 Uchwała 25/IV/15
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 09:39:55 Informację zaktualizowano 2015-02-27 10:47:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 26/IV/2015 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Tomice  

Uchwała 26/IV/2015

Załącznik graficzny

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 09:57:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 27/IV/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015r.  
 Uchwała 27/IV/15
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 11:10:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 28/IV/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2015r. w sprawie diet dla
przewodniczących organu wykonawczego jednostek
pomocniczych Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 28/IV/15
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 11:12:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 29/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 29/V/15
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 08:48:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 30/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 30/V/15
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 08:51:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 31/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie Regulaminy Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Ciepłowodach  
 Uchwała 31/V/15
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 08:56:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 32/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 32/V/15
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 08:59:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 33/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok.  
 Uchwała 33/V/15
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 09:06:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 34/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie wprowadzania "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2015 roku" 

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 Uchwałała 34/V/15
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 09:17:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 35/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2014r.  
 Uchwała 35/V/15
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 09:20:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 36/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru
przedstawiciela Gminy Ciepłowody do składu Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w
Ząbkowicach Śląskich  
 Uchwała 36/VI/15
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:58:53, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 37/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 37/VI/15
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 15:05:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 38/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.  
 Uchwała 38/VI/15
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 15:11:54 Informację zaktualizowano 2015-05-04 15:12:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 39/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2014r.  
 Uchwała 39/VI/15
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 15:16:32, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 40/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli
kontynuacji członkostwa Gminy Ciepłowody w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Qwsi" z
siedzibą w Ziębicach w okresie programowania
2014-2015 
 Uchwała 40/VI/15
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 15:27:08, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 41/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia
"Strategii Rozwoju Gminy Ciepłowody na lata
2015-2020"  

Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody na lata 2015 -2020

 Uchwała 41/VII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:19:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 42/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody za 2014 rok.  
 Uchwała 42/VII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:24:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 43/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2014r.  
 Uchwała 43/VII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:27:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 44/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.  
 Uchwała 44/VII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:32:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 45/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
smorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 Uchwała 45/VII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:35:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 46/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego poparcia dla apelu o
koniecznościu modernizacji linii kolejowej nr 276
na odcinku Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki  
 Uchwała 46/VII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:40:36, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 47/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w
Ciepłowodach  
 Uchwała 47/VII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:45:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 48/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia komunalnego zakładu
budżetowego  
 Uchwała 48/VII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:48:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 49/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania
zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na
ławników  
 Uchwała 49/VII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-07-02 13:35:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 50/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na rok
2015/2016 
 Uchwała 50/VIII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-07-02 13:39:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 51/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dopłat do taryf
za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków
oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 Uchwała 51/VIII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-07-02 13:41:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 52/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia
"Programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2015 roku"  
 Uchwała 52/VIII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-07-02 13:44:36, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 53/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu  
 Uchwała 53/VIII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-07-02 13:46:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 54/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.  
 Uchwała 54/VIII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-07-02 13:52:54 Informację zaktualizowano 2015-07-02 13:54:32, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 55/IX/2015 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 lipca 2015r. w sprawie odpowiedzi na
skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu przez Prokuratora
Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę
Rady Gminy Ciepłowody Nr 179/XXIX/13 z dnia 22
marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
farmy wiatrowej położonego w granicach obszaru
wsi Ciepłowody i Piotrowice Polskie 
 Uchwała 55/IX/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 15:23:17, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 56/X/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
14 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.  
 Uchwała 56/X/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-17 12:29:46 Informację zaktualizowano 2015-09-17 12:30:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 57/XI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 października 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.  
 Uchwała 57/XI/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 08:21:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 58/XI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 października 2015r. w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej na terenie gminy
Ciepłowody  
 Uchwała Nr 58/XI/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-02 09:21:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 59/XI/15 Rady Gminy z dnia 30
października 2015r. w sprawie zamiaru
połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ciepłowodach i Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach  
 Uchwała 59/XI/15
Data wprowadzenia informacji 2015-10-30 14:16:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 60/XI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 października 2015r. w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach
Śląskich na kadencję 2016 - 2019 
 Uchwała 60/XI/15
Data wprowadzenia informacji 2015-10-30 12:51:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę
Rady Gminy Ciepłowody w sprawie oreślenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 61/XII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 11:22:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 62/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: Programu
współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016.  
 Uchwała 62/XII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 13:17:58 Informację zaktualizowano 2015-11-30 11:23:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 63/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości  
 Uchwała 63/XII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 13:21:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 64/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych  
 Uchwała 64/XII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 13:37:14 Informację zaktualizowano 2015-11-30 11:23:32, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 65/XII/15 Eady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku  
 Uchwała 65/XII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 13:41:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 66/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie  
 Uchwała 66/XII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 11:27:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 67/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr
20/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku Rady Gminy
Ciepłowody w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze  
 Uchwała 67/XII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 11:32:44 Informację zaktualizowano 2015-11-30 11:33:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 68/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.  
 Uchwała 68/XII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 13:47:53 Informację zaktualizowano 2015-12-21 13:18:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 69/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 69/XIII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 13:20:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 70/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok
2016 
 Uchwała 70/XIII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 13:38:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 71/XIII/15 Rady Gminy Cie[płowody z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych  
 Uchwała 71/XIII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 14:01:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 72/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.  
 Uchwała 72/XIII/15
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 14:17:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 73/XIV/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.  
 Uchwała 73/XIV/15
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 15:48:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 74/XV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
1 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy
Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2016 rok 
 Uchwała 74/XV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-02-04 07:19:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 75/XV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
1 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok.  
 Uchwała 75/XV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-02-04 07:27:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 76/XV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
1 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przemocy w Rodzienie na terenie
Gminy Ciepłowody na 2016r.  
 Uchwała 76/XV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-02-04 07:32:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 77/XVI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 09 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia
"Aktualizacji Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody
na lata 2015 - 2032"  

Uchwała 77/XVI/16

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 13:29:08 Informację zaktualizowano 2016-03-17 07:48:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 78/XVI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Ciepłowody na lata 2016 - 2018.  
 Uchwała 78/XVI/16
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 13:35:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 79/XVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.  
 Uchwała 79/XVII/16
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:14:10 Informację zaktualizowano 2016-03-03 11:14:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 80/XVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 2 marca 2016r.  
 Uchwała 80/XVII/16
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:17:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 81/XVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
2 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach  
 Uchwała 81/XVII/16
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:20:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 82/XVIII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia
"Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2016r".  
 Uchwała 82/XVIII/16
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 16:51:17, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 83/XIX/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie odpowiedzi na
skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu przez Prokuratora
Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę
Rady Gminy Ciepłowody Nr 204/XXXIII/13 z dnia 31
lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr
47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31
sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 83/XIX/16
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 07:40:08, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 84/XIX/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.  
 Uchwała 84/XIX/16
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 07:44:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 85/XIX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
13 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2015.  
 Uchwała 85/XIX/16
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 07:48:36, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 86/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody za 2015 rok.  
 Uchwała 86/XX/16
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:27:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 87/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015
rok.  
 Uchwała 87/XX/16
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:30:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 89/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 Uchwała 89/XX/16
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:40:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 90/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016r.  
 Uchwała 90/XX/16
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:46:51, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 91/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  
 Uchwała 91/XX/16
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:09:43 Informację zaktualizowano 2016-05-30 15:17:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 92/XX/2016 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 maja 2016 roku w sprawie dopłat do taryf
za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków
oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 Uchwała 92/XX/16
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:18:33, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 93/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych za udział w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym  
 Uchwała nr 93/XXI/16
Data wprowadzenia informacji 2016-07-08 12:25:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 94/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 7
lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016r.  
 Uchwała 94/XXI/16
Data wprowadzenia informacji 2016-07-08 12:22:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 95/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 7 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi ząbkowickiemu  
 Uchwała 95/XXI/16
Data wprowadzenia informacji 2016-07-08 12:09:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 96/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 7 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi ząbkowickiemu  
 Uchwała Nr 96/XXI/16
Data wprowadzenia informacji 2016-07-08 12:04:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 97/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 7 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 97/XXI/16
Data wprowadzenia informacji 2016-07-08 12:02:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 98/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 07.07.2016r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania o odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Ciepłowodach oraz
warunków jego funkcjonowania  
 Uchwała 98/XXI/16
Data wprowadzenia informacji 2016-07-08 11:59:17 Informację zaktualizowano 2016-07-08 12:03:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 99/XXII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 99/XXII/16
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 07:31:24 Informację zaktualizowano 2016-08-25 07:37:38, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 100/XXII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok.  
 Uchwała 100/XXII/16
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 07:39:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 101/XXII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 101/XXII/16
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 07:43:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 102/XXIII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.  
 Uchwała 102/XXIII/16
Data wprowadzenia informacji 2016-09-28 12:51:58 Informację zaktualizowano 2016-09-28 12:52:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 103/XXIII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2016r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi ząbkowickiemu 
 Uchwała 103/XXIII/16
Data wprowadzenia informacji 2016-09-28 12:55:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 104/XXIV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 17 października 2016r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach  
 Uchwała 104/XXIV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 08:05:40 Informację zaktualizowano 2016-12-09 11:24:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 105/XXIV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 17 października 2016r. w sprawie powołania
Doraźnej Komisji Rady Gminy CIepłowody do
rozpatrzenia skargi Dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach na działalność
Komisji Rewizyjnej  
 Uchwała 105/XXIV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 08:10:16 Informację zaktualizowano 2016-10-19 08:11:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 106/XXIV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 17 października 2016r. w sprawie
zobowiązania Wójta Gminy Ciepłowody do zawarcia
umowy  
 Uchwała 106/XXIV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 08:13:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 107/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie
miejscowości Ciepłowody  
 Uchwała 107/XXV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 07:28:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 108/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej  
 Uchwała 108/XXV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 07:39:28, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 109/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: Programu
współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017.  
 Uchwała 109/XXV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 07:50:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 110/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku  
 Uchwała 110/XXV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 08:06:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 111/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia
opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy
Ciepłowody  

Uchwała 111/XXV/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 08:20:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 112/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.  
 Uchwała 112/XXV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 08:24:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 113/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 113/XXV/16
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 08:28:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 114/XXVI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.  
 Uchwała 114/XXVI/16
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 11:46:33, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 115/XXVI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.  
 Uchwała 115/XXVI/16
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 11:50:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 116/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 116/XXVII/16
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 09:08:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 117/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok
2017 
 Uchwała 117/XXVII/16
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 09:26:19 Informację zaktualizowano 2017-01-04 09:28:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 118/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.  
 Uchwała 118/XXVII/16
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 09:36:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 119/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia
planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na
2017r. 
 Uchwała 119/XXVII/16
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 09:40:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 120/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 120/XXVII/16
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 09:48:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 121/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach  
 Uchwała 121/XXVIII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 15:55:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 122/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia
zasad ustalenia i przekazywania środków
finansowych na rzecz zakładu budżetowego
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i
usług  
 Uchwała 122/XXVIII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 15:59:34 Informację zaktualizowano 2017-01-30 16:02:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 123/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia do
realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Ciepłowody"  

Uchwała 123/XXVIII/17

Załącznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 16:04:25 Informację zaktualizowano 2017-01-30 16:05:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 124/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2017.  
 Uchwała 124/XXVIII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 16:11:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 125/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Ciepłowody
na 2017rok.  
 Uchwała 125/XXVIII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 16:16:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 126/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca Uchwałę w
sprawie dopłat do taryf za dostarczenie wody i
odprowadzenie ścieków oraz udzielenia dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Ciepłowodach  
 Uchwała 126/XXVIII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 16:20:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 127/XXIX/2017 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 lutego 2017r. w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
 Uchwała 127/XXIX/17
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 15:42:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 128/XXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017r.  
 Uchwała 128/XXIX/17
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 15:45:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 129/XXX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2017r". 
 Uchwała 129/XXX/17
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 07:31:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 130/XXX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017r.  
 Uchwała 130/XXX/17
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 07:37:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 131/XXX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego  
 Uchwała 131/XXX/17
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 07:39:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 132/XXX/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego  
 Uchwała 132/XXX/17
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 07:43:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 133/XXXI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.  
 Uchwała 133/XXXI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 14:39:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 134/XXXI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2016 
 Uchwała 134/XXXI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 14:43:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 135/XXXI/2017 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych
gminy  
 Uchwała 135/XXXI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 14:46:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 136/XXXI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. uchylająca uchwałę Rady
gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na
koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na
pokrycie kosztów pogrzebu  
 Uchwała 136/XXXI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 14:50:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 137/XXXI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 137/XXXI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 14:53:32, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 138/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody za 2016 rok 
 Uchwała 138/XXXII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:24:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 139/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016r.  
 Uchwała 139/XXXII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:28:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 140/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2016r.  
 Uchwała 140/XXXII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:31:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 141/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017r.  
 Uchwała 141/XXXII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:34:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 142/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych
gminy  
 Uchwała 142/XXXII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:37:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 143/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również tryb ich pobierania  
 Uchwała 143/XXXII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:43:34, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 144/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie
miejscowości Ciepłowody  
 Uchwała 144/XXXII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:46:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 145/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi ząbkowickiemu  
 Uchwała 145/XXXII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:50:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 146/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu  
 Uchwała 146/XXXII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:52:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwala nr 147/XXXIII/17 Rady Gminy Cieplowody z
dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017 rok. 
 Uchwala nr 147/XXXIII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-07-04 07:33:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 148/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zamiaru
połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ciepłowodach i Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach  
 Uchwała 148/XXXIII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-07-04 07:37:28, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Ciepłowody  
  Uchwała 149/XXXIII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-07-04 07:45:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 150/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie utworzenia
Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej  
 Uchwała 150/XXXIV/17
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 16:36:34 Informację zaktualizowano 2017-08-28 16:57:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 151/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie przejęcia
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych  
 Uchwała 151/XXXIV/17
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 16:38:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 152/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 152/XXXIV/17
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 16:41:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 153/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.  

Uchwała 153/XXXIV/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-30 09:26:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 154/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej  

Uchwała 154/XXXIV/17

Załącznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 16:45:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 155/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie miejscowości Ciepłowody  

Uchwała 155/XXXIV/17

Załącznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 16:49:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 156/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w Zespole Szkół Samorządowych w
Ciepłowodach oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów  

Uchwała 156/XXXIV/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 16:56:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 157/XXXV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 października 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.  
 Uchwała 157/XXXV/17
Data wprowadzenia informacji 2017-10-09 11:03:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 158/XXXV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 października 2017r. w sprawie dopłat do
taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków oraz udzielenie dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach  
 Uchwała 158/XXXV/17
Data wprowadzenia informacji 2017-10-09 11:07:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 159/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie: Programu
współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.  
 Uchwała 159/XXXVI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 09:55:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 160/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowa  

Uchwała 160/XXXVI/17

Załącznik graficzny

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 10:01:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 161/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.  
 Uchwała 161/XXXVI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 10:06:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 162/XXXVI/17 z dnia 29 listopada
2017r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień w
tym podatku  
 Uchwała 162/XXXVI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 10:13:17, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 163/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Czersk  
 Uchwała 163/XXXVI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 10:16:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 164/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Ciepłowodach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Adma Mickiewicza  
 Uchwała 164/XXXVI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 10:19:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 165/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie
współdziałania przy opracowaniu Strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego południowej
części Dolnego Śląska, "SUDETY 2030"  
 Uchwała 165/XXXVI/17
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 10:22:01, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 166/XXXVII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 166/XXXVII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 08:59:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 167/XXXVII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na
2018r.  
 Uchwała 167/XXXVII/17
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 09:24:52 Informację zaktualizowano 2017-12-21 09:25:52, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 168/XXXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017r.  
 Uchwała 168/XXXVIII/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 12:44:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 169/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie miejscowości Ciepłowody  

Uchwała 169/XXXIX/17

Załącznik graficzny

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 12:50:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 170/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia
planów pracy Rady Gminy na 2018r.  
 Uchwała 170/XXXIX/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 12:56:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 171/XL/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 171/XL/18
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 11:50:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 172/XL/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Ciepłowody z dnia 6 czerwca 2017r. w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłaczeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat jak również tryb ich pobierania  
 Uchwała 172/XL/18
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 11:38:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 173/XL/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2018r.  
 Uchwała 173/XL/18
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 12:42:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 174/XL/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla samorządowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 Uchwała 174/XL/18
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 11:53:13 Informację zaktualizowano 2018-03-02 08:15:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 175/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2018. 
 Uchwała 175/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:05:05 Informację zaktualizowano 2018-03-02 08:15:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 176/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Ciepłowody
na 2018r.  
 Uchwała 176/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:12:50 Informację zaktualizowano 2018-03-02 08:15:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 177/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych za
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym  
 Uchwała 177/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:18:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 178/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
28 lutego 2018r. w sprawie organizacji wspólnej
obsługi prawnej  
 Uchwała 178/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:22:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 179/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały
określającej zasady udzielania i rozmiaru
zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w Zespole Szkół Samorządowych w
Ciepłowodach oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowgo wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia
tygoniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów  
 Uchwała 179/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:27:28, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 180/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.  
 Uchwała 180/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:31:53, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 181/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
gromadzonych przez samorządowe jednostki
budżetowe prowadzące działalność oświatową  
 Uchwała 181/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:34:48, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 182/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie diet dla przewodniczących organu
wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 182/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:37:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 183/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2018 roku". 
 Uchwała 183/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:44:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 184/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej zadania w zakresie kontroli  
 Uchwała 184/XLI/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 08:47:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 185/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
28 marca 2018r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
gminy Ciepłowody pochodzących z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie przedsięwzięć służących
ochronie powietrza  
 Uchwała 185/XLII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 09:17:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 186/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
28 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018r.  
 Uchwała 186/XLII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 09:25:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 187/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
28 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie
Gminy Ciepłowody na 2018r.  
 Uchwała 187/XLII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 09:29:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 188/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy
Ciepłowody na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu  
 Uchwała 188/XLII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 09:32:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 189/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy
Ciepłowody na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych  
 Uchwała 189/XLII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 09:35:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 190/XLIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.  
 Uchwała 190/XLIII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 07:49:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 191/XLIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad
przyznawania i wysokości diet dla
przewodniczącego organu wykonawczego jednostek
pomocniczych Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 191/XLIII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 14:17:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 192/XLIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie poboru podatku rolnego od
nieruchomości, leśnego w drodze inkasa 
 Uchwała 192/XLIII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 14:38:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 193/XLIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie
miejscowości Jakubów  
 Uchwała 193/XLIII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 14:41:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 194/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.  
 Uchwała 194/XLIV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:47:36 Informację zaktualizowano 2018-05-28 12:11:47, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 195/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Ciepłowody w 2018r.  
 Uchwała 195/XLIV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:51:41 Informację zaktualizowano 2018-05-28 12:11:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 196/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2017r.  
 Uchwała 196/XLIV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:59:22 Informację zaktualizowano 2018-05-28 12:12:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 197/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2017.  
 Uchwała 197/XLIV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 12:06:52 Informację zaktualizowano 2018-07-02 10:44:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 198/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa
Stary Henryków  
 Uchwała 198/XLIV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 12:10:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 199/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 199/XLV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:25:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 200/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017r.  
 Uchwała 200/XLV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:30:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 201/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 201/XLV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:32:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 202/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.  
 Uchwała 202/XLV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:37:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 203/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzeielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu  
 Uchwała 203/XLV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:40:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 204/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie dopłat do taryf
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 Uchwała 204/XLV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:43:33, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 205/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia
projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy
Ciepłowody w celu przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu  
 Uchwała 205/XLV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:48:52, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 206/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia
odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
gminy Ciepłowody  

Uchwała 206/XLV/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:56:47, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 207/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 207/XLV/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 11:00:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 208/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
13 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.  

Uchwała 208/XLVI/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 13:17:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 209/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej  

Uchwała 209/XLVI/18

Załącznik graficzny

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 13:20:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 210/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2018r. uchylająca uchwałę nr
206/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie gminy  

Uchwała 210/XLVI/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 13:25:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 211/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie
zadania pod nazwą "Rozwój infrastruktury
rekrteacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez
stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i
turystów"  
 Uchwała 211/XLVII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 07:42:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 212/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu  
 Uchwała 212/XLVII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 07:47:08, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 213/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego  
 Uchwała 213/XLVII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 07:50:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 214/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. zmieniająca uchwałę w
sprawie "Programu współpracy Gminy Ciepłowody z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018.  
 Uchwała 214/XLVII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 07:54:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 215/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie: wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości  
 Uchwała 215/XLVII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 07:58:32, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 216/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.  

Uchwała 216/XLVII/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 08:08:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 217/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla
osób bezdomnych  
 Uchwała 217/XLVII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 08:16:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 218/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie przyjęcia
strategii rozwoju społeczno - gospodarczego
południowej i zachodniej części Dolnego
Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"  

Uchwała 218/XLVIII/18

Załącznik do uchwały 218/XLVIII/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 12:40:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 219/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej  
 Uchwała 219/XLVIII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 12:48:10 Informację zaktualizowano 2018-10-30 13:02:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 220/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody
 
 Uchwała 220/XLVIII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 12:50:47 Informację zaktualizowano 2018-10-30 13:02:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 221/XLVIII/18 Rady Gminy Cieplowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok  

Uchwała 221/XLVIII/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 12:58:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 222/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Ciepłowody  
 Uchwała 222/XLVIII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 13:08:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 223/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie zajęcia
stanowiska w odniesieniu do wniosku Prokuratora
Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich o uchylenie
bądź zmianę w części uchwały Rady Gminy
Ciepłowody nr 176/XXXV/2006 z dnia 28 marca
2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 223/XLVIII/18
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 13:12:32, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Apel Nr 1 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 11
listopada 2018r. w związku z obchodami 100 lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości  
 Apel nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 08:11:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 224/L/2018 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2018-2022 
 Uchwała 224/L/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 15:33:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 225/L/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
16 listopada 2018r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Ciepłowody oraz zakazu sprzedaży, podawania,
wnoszenia, i spożywania napojów alkoholowych  
 Uchwała 225/L/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 15:37:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 226/L/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
16 listopada 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 226/L/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 15:40:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 227/L/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
16 listopada 2018r. w sprawie: Programu
współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019 
 Uchwała 227/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 15:45:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
wersja do druku