Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gmina strona główna 

Gmina
 

Gmina wiejska Ciepłowody położona jest w powiecie ząbkowickim, w południowej części Dolnego Śląska, w obrębie Wzgórz Dobrzenickich, Niemczańskich, Szklarskich i Lipowych. Od północy graniczy z gminami Strzelin i Kondratowice, a od północnego-zachodu, południowego-zachodu i południowego-wschodu z gminami Niemcza, Ząbkowice Śląskie i Ziębice.

      

      Centrum administracyjnym, oświatowym i gospodarczym gminy i jednocześnie wiodącą miejscowością jest wieś Ciepłowody, licząca ok. 1100 mieszkańców. W Ciepłowodach znajduje się Zespół Szkół Samorządowych, z nowocześnie wyposażonymi szkołami: podstawową i gimnazjum oraz przedszkolem zapewniającym opiekę i wychowanie wszystkim chętnym dzieciom, w pełni zabezpieczającym potrzeby rodziców. Przy Zespole Szkół funkcjonuje pełnowymiarowa hala gimnastyczna. Jest tu: boisko do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią, hala do piłki ręcznej z trybunami na 300 osób, siłownia na 15 stanowisk, sala do aerobiku i ćwiczeń korekcyjnych, korty do ricocheta, szatnie i nowocześnie wyposażone zaplecze sanitarne. Hala służy nie tylko uczniom i mieszkańcom gminy, ale także przyjezdnym gościom (drużynom sportowym, młodzieży, uczniom przebywającym na „zielonych szkołach”), którzy mają możliwość zakwaterowania w hotelu i korzystania z „domowych” posiłków przygotowanych w kuchni szkolnej.

   

         Znaczna część obszaru Gminy położona jest w obszarze górniczych zasobów wód leczniczych uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój. Wieś Ciepłowody i jej okolice już w średniowieczu kojarzone były z wodami termalnymi, czego potwierdzeniem jest nazwa tej miejscowości. Istnieje prawdopodobieństwo występowania na terenie gminy wód termalnych na relatywnie niedużej głębokości, co stanowi szansę dla rozwoju gospodarczego gminy.

   

        W granicach Gminy występują udokumentowane złoża bazaltu, rudy niklu oraz magnezytu jako kopaliny towarzyszącej o znaczeniu gospodarczym.

   

       Na terenie Gminy znajdują się także przyrodnicze obszary chronione takie jak: Rezerwat Przyrody "Muszkowicki Las Bukowy" o powierzchni 16,43 ha, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich składających się z trzech odizolowanych obszarów oraz Otulina Ślężańskiego Parku Krajobrazowego obejmująca kompleks Wzgórz Kiełczyńskich. Atrakcją Gmina są też zespoły pałacowo – parkowe w miejscowościach Tomice, Koźmice oraz Karczowice.

     

       W Gminie Ciepłowody są miejsca, gdzie występują bardzo silne wiatry. Wykorzystywane będą one do pozyskiwania energii przez budowaną farmę wiatrową (20 wiatraków). Obecnie na ukończeniu są prace projektowe i dokumentacyjne inwestycji.

      

      Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Gminę Ciepłowody wyróżnia:

  • dogodne położenie geograficzne (trasa międzynarodowa E8),
  • bliskość dużych ośrodków miejskich Ząbkowic Śląskich oraz Strzelina,
  • uchwalony dla terenu całej Gminy aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
  • prowadzona obecnie inwestycja uzbrajania terenów inwestycyjnych strefy aktywności usługowej i budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Ciepłowody.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:12:41 Informację zaktualizowano 2011-04-27 13:49:13, wprowadzający: Marcin Kozak
wersja do druku