Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
° ROK 2018
- WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
° ROK 2019
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY > ROK 2018 > WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r. strona główna 
Postanowienie nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 26 czerwca w sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a także obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodach oraz obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodowych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2019-06-27 09:57:27
  ...więcej

Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ciepłowody
2019-05-06 14:07:56
  ...więcej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018R.
2018-10-18 07:25:58
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach   ...więcej

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY
2018-10-16 14:11:56
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 3 (Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 09:08:05
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 09:00:31
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:54:27
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:51:18
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:47:58
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:39:27
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:33:38
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:30:56
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:17:44
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:12:39
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:06:50
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:03:22
  ...więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-10-03 07:12:48
  ...więcej

Postanowiene Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
2018-10-02 07:33:17
  ...więcej

Uchwała nr 10/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach Wójta Gminy Ciepłowody zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-02 07:28:40
  ...więcej

Uchwała nr 9/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ciepłowody zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018-10-02 07:23:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 55
następne