Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r. strona główna 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
Uchwała Państwoej Komisji Wyborczej z dnia 5
lutego 2018r. w sprawie określenia właściwości
terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych
oraz uch siedzib, a także trybu pracy komisarzy
wyborczych  
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 13:11:23 Informację zaktualizowano 2018-03-27 13:12:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-20 13:07:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej a dnia 12
kwietnia 2018r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu zadań urzędników
wyborczych, spsobu ich realizacji oraz zasad
wynagrodzenia za ich realizację, a także zasad
zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania
obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego  

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 11:50:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 11:52:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 13:07:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26
marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy
wyborczych 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 13:15:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26
kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia liczby, trybu i warunków powoływania
urzędników wyborczych  
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 07:17:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018
r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz zasad dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego  
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 07:21:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
wersja do druku