Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r. strona główna 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II Z
DNIA 17 WRZEŚNIA 2018R.  

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 INFORMACJA
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 07:25:58 Informację zaktualizowano 2018-10-18 07:26:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY
CIEPŁOWODY  

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-16 14:11:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary
Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie
wyboru Zastępcy Zastępcy Przewodniczącego
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników
Głosowania nr 3 (Stary Henryków), powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018r.  
 Uchwała nr 2
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 09:08:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary
Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3
(Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.  
 Uchwała nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 09:00:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3
(Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.  
 Uchwała nr 2
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:54:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary
Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  
 Uchwała nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:51:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2
(Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.  
 Uchwała nr 2
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:47:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody),
powołanej do przeprowadzenia wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.  
 Uchwała nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:39:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z
dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2
(Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.  
 Uchwała nr 2
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:33:38, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z
dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody),
powołanej do przeprowadzenia wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.  
 Uchwała nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:30:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1
(Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.  
 Uchwała nr 2
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:17:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody),
powołanej do przeprowadzenia wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.  
 Uchwała nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:12:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z
dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1
(Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.  
 Uchwała nr 2
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:06:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z
dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody),
powołanej do przeprowadzenia wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.  
 Uchwała nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:03:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. 
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 07:12:48, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Postanowiene Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 r 
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 07:33:17, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 10/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w
sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach
Wójta Gminy Ciepłowody zarządzonych na dzień
21 października 2018r.  
 Uchwała 10/18
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 07:28:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 9/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w
sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Ciepłowody zarządzonych
na dzień 21 października 2018 roku.  
 Uchwała 9/18
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 07:23:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 paździenika 2018r. w
sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych
kandydatów w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach
do Rady Gminy Ciepłowody jest równa liczbie
radnych wybieranych w tym okręgu  
 Uchwała nr 8
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 16:58:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 paździenika 2018r. w
sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych
kandydatów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do
Rady Gminy Ciepłowody jest równa liczbie radnych
wybieranych w tym okręgu  
 Uchwała nr 7
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 16:56:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 paździenika 2018r. w
sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych
kandydatów w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do
Rady Gminy Ciepłowody jest równa liczbie radnych
wybieranych w tym okręgu  
 Uchwała nr 6
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 16:55:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 5/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w
sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
Ciepłowody zarządzonych na dzień 21
października 2018r.  
 Uchwała nr 5
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 16:51:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
CIEPŁOWODACH Z DNIA 01 PAŻDZIERNIKA 2018R. O
ZASADACH I TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST
KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA
DZIEŃ 21 PAŹDZIENIKA 2018  

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIEPŁOWODACH

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 10:31:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 września 2018r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami  
 Zarządzenie 72/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 07:58:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II Z
DNIA 24 WRZEŚNIA 2018R.  

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018r. do godz. 14.30 w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody

 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 10:59:57 Informację zaktualizowano 2018-09-24 11:00:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 18 września 2018r. w sprawie
wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr
1, 4, 12.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 07:45:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 4/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 17 września 2018r. w sprawie
sprotowania oczywistej omyłki pisarskiej w
protokole rejestracji listy kandydatów na radnych
Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasz Białkowski
w okręgu wyborczym nr 4 oraz podjęcia przez
Gminną Komisje Wyborczą w Ciepłowodach
pozostałych czynności z tym związanych  
 Uchwała nr 4/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 07:41:34 Informację zaktualizowano 2018-09-18 07:43:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st Warszawy oraz wybrów wójtów, burmistrzów
i prezydentów mista zarządzonych na dzień 21
października 2018r.  
 Zarządzenie 67/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 11:21:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 3/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 12 września 2018r. w sprawie
powołania pełnomocnika ds. informatyki Gminnej
Komisji Wyborczej w Ciepłowdach powołanej do
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 paździenika 2018r.  
 Uchwała nr 3
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 08:01:33 Informację zaktualizowano 2018-09-13 08:02:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 2 Gminnaj Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 12 września 2018r. w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Ciepłowodach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 październik 2018r.  
 Uchwała nr 2
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 07:55:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 12 września 2018r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Ciepłowodach, powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
paździenika 2018r.  
 Uchwała nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 07:50:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
CIEPŁOWODACH z dnia 12 września 2018r. o
składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji
Wyborczej w Ciepłowodach  
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:53:52, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach  
 Posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 13:13:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach  
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 13:09:33 Informację zaktualizowano 2018-09-11 13:10:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3
września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów
protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze
sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast  

Uchwała

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 10:29:52, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3
września 2018 r. w sprawie regulaminów
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds.
ustalenia wyników głosowania w obwodzie
powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast 

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 10:27:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3
września 2018 r. w sprawie wytycznych dla
terytorialnych komisji wyborczych dotyczących
wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 10:25:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3
września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów
potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy
kandydatów na radnych i wzorów protokołów
rejestracji listy kandydatów na radnych oraz
wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji
kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta
miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na
wójta, burmistrza i prezydenta miasta  

Uchwała

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 10:22:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządznie nr 62/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 września 2018r. w sprawie udzielenia
upoważnienia do dokonywania czynności
związancyh z wyborami  

Zarządzenie 62/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 09:55:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 61/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 września 2018r. w sprawie wskazania osoby
na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej
komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018r. 
 Zarządzenie 61/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 14:30:45 Informację zaktualizowano 2018-09-03 14:31:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 29
sierpnia 2018 roku  

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:48:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 23
sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach w wyborach do organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018r.  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 10:27:21 Informację zaktualizowano 2018-08-27 10:29:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 58/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości  

Zarządzenie 58/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 10:25:42, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
UCHWAŁY PKW  

UCHWAŁY PKW ZNAJDUJĄ SIE NA STRONIE: http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly


INFORMACJE PKW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: http://pkw.gov.pl/337_Informacje

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-21 08:28:01 Informację zaktualizowano 2018-08-24 11:38:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast  

Informacja

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTRIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 11:17:08, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Państwoej Komisji Wyborczej z dnia 5
lutego 2018r. w sprawie określenia właściwości
terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych
oraz uch siedzib, a także trybu pracy komisarzy
wyborczych  
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 13:11:23 Informację zaktualizowano 2018-03-27 13:12:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-20 13:07:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej a dnia 12
kwietnia 2018r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu zadań urzędników
wyborczych, spsobu ich realizacji oraz zasad
wynagrodzenia za ich realizację, a także zasad
zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania
obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego  

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 11:50:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 11:52:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 13:07:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26
marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy
wyborczych 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 13:15:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26
kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia liczby, trybu i warunków powoływania
urzędników wyborczych  
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 07:17:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018
r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz zasad dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego  
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 07:21:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
gminie Ciepłowody 
 Postanowienie nr 108/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 14:07:56, wprowadzający: Sebastian Hebda
wersja do druku