Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° Kadencja I
° Kadencja II
° Kadencja III
° Kadencja IV
° Kadencja V
° Kadencja VI
° Kadencja VII
° Kadencja VIII
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Kadencja VIII strona główna 

Kadencja VIII
Uchwała nr 1/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 1/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:54:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 2/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 2/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:56:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 3/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
 Uchwała 3/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:58:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 4/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
 Uchwała 4/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:59:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 5/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Rewizyjnej  
 Uchwała 5/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:01:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 6/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu  
 Uchwała 6/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:02:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 7/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu  
 Uchwała 7/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:04:32, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 8/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Gospodarki i Budżetu  
 Uchwała 8/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:06:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 9/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia  
 Uchwała 9/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:08:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 10/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia  
 Uchwała 10/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:10:52, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 11/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Oświaty i Zdrowia  
 Uchwała 11/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:12:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 12/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji  
 Uchwała 12/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:15:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 13/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji  
 Uchwała 13/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:17:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 14/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
 Uchwała 14/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:18:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 15/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 15/I/18
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 16:20:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 16/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 16/II/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 13:45:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 17/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy na
2019r.  

Uchwała 17/II/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 13:54:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 18/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Ciepłowody  

Uchwała 18/II/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 11:58:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 19/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.  

Uchwała 19/II/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 12:01:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 20/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy
i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Ciepłowodach  
 Uchwała 20/II/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 12:08:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 21/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych  
 Uchwała 21/II/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 12:11:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 22/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr
217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób
bezdomnych  
 Uchwała 22/II/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 12:16:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 23/III/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.  

Uchwała 23/III/18

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 09:21:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 24/III/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
otrzymania pomocy w ramach wileletniego programu
rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej.  
 Uchwała 24/III/18
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 09:26:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 25/IV/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
14 stycznia 2019r. w sprawie utworzenia Żłobka
Gminnego w Ciepłowodach i ustalenia statutu
żłobka  
 Uchwała 25/IV/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:08:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 26/IV/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
14 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości
stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 Uchwała 26/IV/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:13:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 27/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 27/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:25:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 28/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019r.  
 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:29:17, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 29/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości
oraz zasad wypłacania diet dla radnych  
 Uchwała 29/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:30:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 30/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia zasad
przyznawania i wysokości diet dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 30/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:32:51, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 31/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w południowej części wsi
Ciepłowody  
 Uchwała 31/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:36:58 Informację zaktualizowano 2019-01-30 07:39:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 32/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów
do organów jednostek pomocniczych i rad
sołeckich Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 32/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:38:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 33/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25
stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2019-2020 
 Uchwała 33/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:41:57 Informację zaktualizowano 2019-01-30 07:48:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 34/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Ciepłowody na
2019r.  
 Uchwała 34/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:44:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 35/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomani
na lata 2019-2020 
 Uchwała 35/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:47:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 36/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25
stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepłowody
na lata 2019-2021 
 Uchwała 36/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:52:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 37/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie programu osłonowego
w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie
dożywiania" na lata 2019-2023 
 Uchwała 37/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:54:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
zmieniająca uchwałę z dnia 6 czerwca 2017 roku
Rady Gminy Ciepłowody w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania 
 Uchwała 38/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 07:55:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 39/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25
stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Ciepłowody  
 Uchwała 39/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 08:03:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
miejscowości Jakubów  

Uchwała 40/V/19

Załącznik graficzny

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 08:08:39 Informację zaktualizowano 2019-01-30 08:09:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 41/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Ciepłowodach  
 Uchwała 41/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 08:13:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 42/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów
Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2019 rok. 
 Uchwała 42/V/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 10:47:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 43/VI/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2019 roku". 
 Uchwała nr 43/VI/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:30:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 44/VI/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok. 

Uchwała 44/VI/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:36:03, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 45/VII/19 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok. 

Uchwała nr XVI/20/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 Uchwała nr 45/VII/19
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 11:47:16 Informację zaktualizowano 2019-04-26 11:49:39, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 46/VII/19 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do
realizacji projektu pn. "Modernizacja systemów
grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie
Ciepłowody i Gminie Ziębice - projkety grantowe
dotyczące zwalczania emisji kominowej" 
 Uchwała nr 46/VII/19
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 11:55:33, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 47/VIII/19 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 

Uchwała 47/VIII/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 09:45:43 Informację zaktualizowano 2019-04-30 09:47:00, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 48/VIII/19 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Ciepłowodach 
 Uchwała nr 48/VIII/19
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 09:51:08, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 49/IX/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok 

Uchwała 49/IX/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 10:41:06, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 50/IX/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego OŚrodka
Zdrowia w Ciepłowodach za 2018 rok 
 Uchwała nr 50/IX/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 10:50:31, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 51/IX/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ciepłowodach za 2018 r. 
 Uchwała nr 51/IX/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 10:55:52, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 52/IX/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za
pobyt dziecka w Żłobku gminnym w Ciepłowodach 
 Uchwała nr 52/IX/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 11:00:55, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 53/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Ciepłowody wotum zaufania 
 Uchwała nr 53/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:05:31, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 54/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody za 2018 rok 
 Uchwała nr 54/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:08:34, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 55/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok. 
 Uchwała nr 55/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:13:16, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 56/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań
finansowych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod
nazwą "Rozwój infrastuktury rekreacyjnej w
Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca
rekreacji dla mieszkańców i turystów" 
 Uchwała nr 56/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:17:20, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 57/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań
finansowych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod
nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w
Muszkowicach" 
 Uchwała nr 57/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:19:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 58/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 

Uchwała nr 58/X/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:21:57 Informację zaktualizowano 2019-07-01 09:24:24, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 59/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu
do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników 
 Uchwała nr 59/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:28:48, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 60/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie szczególnych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać
składane projekty 
 Uchwała nr 60/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:32:28, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 61/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie rozszerzenia zasięgu
nazwy ulicy Spokojna położonej w miejscowości
Ciepłowody 
 Uchwała nr 61/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:35:36, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 62/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 
 Uchwała nr 62/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:38:16, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 63/X/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Ciepłowodach 
 Uchwała nr 63/X/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 09:41:59, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 64/XI/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela do Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach
Śląskich 

Uchwała nr 64/XI/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 08:45:16 Informację zaktualizowano 2019-09-02 08:46:50, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 65/XI/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Ciepłowody oraz
okreżlenia granic ich obwodów 

Uchwała nr 65/XI/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 08:48:48, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr 66/XI/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok  

Uchwała nr 66/XI/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 08:50:18 Informację zaktualizowano 2019-09-02 08:51:29, wprowadzający: Sebastian Hebda
wersja do druku