Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
° ROK 2018
° ROK 2019
- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 r.
- WYBORY DO SEJMU I DO SENATU 2019 r.
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY > ROK 2019 > WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 r. strona główna 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 r.
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości. 
 Zarządzenie 30/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:02:58, wprowadzający: Sebastian Hebda
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządonych
wyborów 
 Postanowienie Prezydenta RP
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:06:43, wprowadzający: Sebastian Hebda
Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarzadzenia
wyboów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych 
 Obwieszczenie PKW
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:10:44, wprowadzający: Sebastian Hebda
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:13:56, wprowadzający: Sebastian Hebda
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych
za granicą i na polskich statkach morskich w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 roku 
 Informacja o warunkach udziału
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:17:54, wprowadzający: Sebastian Hebda
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 
 Informacja o warunkach
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:20:54, wprowadzający: Sebastian Hebda
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.  
 Informacja o upływie terminów
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:27:40, wprowadzający: Sebastian Hebda
Informacja o uprawnieniach osób
niepełnosprawnych 
 Informacja o uprawnieniach
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:52:36, wprowadzający: Sebastian Hebda
Załącznik wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa 
 Wniosek
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:55:18, wprowadzający: Sebastian Hebda
Załącznik zgoda na przyjęcie pelnomocnictwa 
 zgoda na przyjęcie pelnomocnictwa
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:58:03, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej
komisji wyborczej 
 Zgłoszenie kandydata
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:00:39, wprowadzający: Sebastian Hebda
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w
sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych na obszarze właściwości
terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
II 
 Informacja Komisarza Wyborczego
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:07:36, wprowadzający: Sebastian Hebda
Pisemna deklaracja zawierająca informacje
niezbędne do wpisania do rejestru wyborców 
 Pisemna deklaracja
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:09:45, wprowadzający: Sebastian Hebda
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w
części A;B 
 Wniosek
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:12:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 
 Wniosek
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:14:30, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwala Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
marca 2019 r w sprawie wzoru informacji o terminie
wyborów godzinach glosowania sposobie glosowania
oraz warunkach ważności głosu a także o
możliwości głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych lub przez
pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r. 
 Uchwala Państwowej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:18:50, wprowadzający: Sebastian Hebda
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z 15
kwietnia 2019 o numerach i granicach obwodów
głosowania 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:21:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 44 z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie
powołania koordynatora gminnego w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 roku 
 Zarządzenie nr 44
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:23:43, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie 47 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w
sprawie upoważnienia pracowników do dokonywania
czynności związanych z wyborami posłów do
Parlamentu Europejskiego 
 Zarządzenie 47
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:25:52, wprowadzający: Sebastian Hebda
INFORMACJA - Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:27:59, wprowadzający: Sebastian Hebda
Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
gminie Ciepłowody 
 Postanowienie nr 108/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 14:12:51, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wtborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
r. 

Zarządzenie nr 48/2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 14:11:38, wprowadzający: Sebastian Hebda
Informacja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 7 maja
2019 r. w sprawie udostępnienia spisu wyborców 

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

 Informacja Wójta Gminy Ciepłowody
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 14:22:01 Informację zaktualizowano 2019-05-08 07:35:54, wprowadzający: Sebastian Hebda
Postanowienie nr 135/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w
postanowieniu nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
gminie Ciepłowody 
 Postanowienie nr 135/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 07:42:08, wprowadzający: Sebastian Hebda
Postanowienie nr 146/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie
zwołania posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r. 
 Post_146_19.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 08:33:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czesie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 
 Zarządzenie nr 54/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 14:17:26, wprowadzający: Sebastian Hebda
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we
Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr
12 
 Obwieszczenie OKW
Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 08:59:04, wprowadzający: Sebastian Hebda
Postanowienie nr 196/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
2 w gminie Ciepłowody 
 Postanowienie nr 196/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 08:24:42, wprowadzający: Sebastian Hebda

Zobacz:
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 r.  .  WYBORY DO SEJMU I DO SENATU 2019 r.  . 
wersja do druku