Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
° Projekty uchwał
- Sesja I - 2010r.
- Sesja II
- Sesja III
- Sesja IV
- Sesja V
- Sesja VI
- Sesja VII
- Sesja VIII
- Sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
- Sesja XIII
- Sesja XIV
- Sesja XV
- Sesja XVI
- Sesja XVII
- Sesja XVIII
- Sesja XIX
- Sesja XX
- Sesja XXI
- Sesja XXII
- Sesja XXIII
- Sesja XXIV
- Sesja XXV
- Sesja XXVI
- Sesja XXVII
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
- Sesja XXXIV
- Sesja XXXV
- Sesja XXXVI
- Sesja XXXVII
- Sesja XXXVIII
- Sesja XXXIX
- Sesja XL
- Sesja XLI
- Sesja XLII
- Sesja XLIII
- Sesja XLIV
- Sesja XLV
- Sesja XLVI
- Sesja XLVII
- Sesja XLVIII
- Sesja I - 2014r.
- Sesja II
- Sesja III
- Sesja IV
- Sesja V
- Sesja VI
- Sesja VII
- Sesja VIII
- Sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
- Sesja XII
- Sesja XIII
- Sesja XIV
- Sesja XV
- Sesja XVI
- Sesja XVII
- Sesja XVIII
- Sesja XIX
- Sesja XX
- Sesja XXI
- Sesja XXII
- Sesja XXIII
- Sesja XXIV
- Sesja XXV
- Sesja XXVI
- Sesja XXVII
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
- Sesja XXXIV
- Sesja XXXV
- Sesja XXXVI
- Sesja XXXVII
- Sesja XXXVIII
- Sesja XL - Styczeń 2018r.
- Sesja XLI - Luty 2018r.
- Sesja XLII - Marzec 2018
- Sesja XLIII - Kwiecień 2018
- Sesja XLIV - Maj 2018
- Sesja XLV - Czerwiec
- Sesja XLVI - sierpień 2018
- Sesja XLVII - wrzesień 2018
- Sesja XLVIII - październik 2018
- Sesja L - listopad 2018
- I sesja kadencji VIII - listopad 2018
- II sesja kadencji VIII - 18 grudzień 2019
- III sesja kadencji VIII - 28 grudzień 2019
- IV sesja kadencji VIII - styczeń 2019
- VI sesja kadencji VIII - luty 2019
- VII sesja kadencji VIII - marzec 2019
- VIII sesja kadencji VIII - kwiecień 2019
- IX sesja kadencji VIII - maj 2019
- X sesja kadencji VIII - czerwiec 2019
- XI sesja kadencji VIII - sierpień 2019
- XII sesja kadencji VIII - wrzesień 2019
° Protokoły z sesji
° Protokoły z posiedzeń komisji
° Transmisja sesji
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady > Projekty uchwał > XII sesja kadencji VIII - wrzesień 2019 strona główna 

XII sesja kadencji VIII - wrzesień 2019
PROJEKTY UCHWAŁ 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepło

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 10:50:31 Informację zaktualizowano 2019-09-20 07:10:24, wprowadzający: Sebastian Hebda

Zobacz:
 Sesja I - 2010r. .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX  .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV  .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII  .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX  .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV  .  Sesja XLVI  .  Sesja XLVII .  Sesja XLVIII .  Sesja I - 2014r. .  Sesja II  .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV  .  Sesja XV  .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX  .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI  .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV  .  Sesja XXXV  .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XL - Styczeń 2018r. .  Sesja XLI - Luty 2018r.  .  Sesja XLII - Marzec 2018 .  Sesja XLIII - Kwiecień 2018 .  Sesja XLIV - Maj 2018 .  Sesja XLV - Czerwiec  .  Sesja XLVI - sierpień 2018 .  Sesja XLVII - wrzesień 2018 .  Sesja XLVIII - październik 2018 .  Sesja L - listopad 2018 .   I sesja kadencji VIII - listopad 2018 .  II sesja kadencji VIII - 18 grudzień 2019 .  III sesja kadencji VIII - 28 grudzień 2019 .  IV sesja kadencji VIII - styczeń 2019 .  VI sesja kadencji VIII - luty 2019 .  VII sesja kadencji VIII - marzec 2019 .  VIII sesja kadencji VIII - kwiecień 2019 .  IX sesja kadencji VIII - maj 2019 .  X sesja kadencji VIII - czerwiec 2019 .  XI sesja kadencji VIII - sierpień 2019 .  XII sesja kadencji VIII - wrzesień 2019 . 
wersja do druku