Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
 

 

Komisja Rewizyjna:
Skład osobowy Komisji:  

Michał Cwanek - Przewodniczący
Mateusz Sobczyk- Wiceprzewodniczący
Justyna Kłocko -  Członek Komisji
Ewa Zerek- Członek Komisji 
Damian Cieślik- Członek Komisji  
Komisja Gospodarki i Budżetu:
Skład osobowy Komisji: 
 
Adam Klepacki - Przewodniczący Komisji
Justyna Kłocko - Wiceprzewodnicząca
Alicja Giergiczna - Członek Komisji  
Helena Konowalczuk - Członek Komisji
Tadeusz Kukuczka - Członek Komisji
Mateusz Sobczyk - Członek Komisji
Robert Czerwiński - Członek Komisji 
Komisja Oświaty i Zdrowia: 
Skład osobowy Komisji: 
 
Edyta Pięta - Przewodnicząca Komisji  
Weronika Stopyra  - Wiceprzewodnicząca
Damian Cieślik - Członek Komisji
Paweł Kopeć - Członek Komisji
Marzena Prygoń - Członek Komisji
Michał Cwanek - Członek Komisji
Ewa Zerek - Członek Komisji
Jacek Wolski - Członek KomisjiKomisja Skarg Wniosków i Petycji: 
Skład osobowy Komisji: 

Paweł Kopeć - Przewodniczący Komisji  
Marzena Prygoń  - Wiceprzewodnicząca
Damian Cieślik - Członek Komisji
Justyna Kłocko- Członek Komisji
Edyta Pięta - Członek Komisji

 

PLAN PRACY RADY GMINY CIEPŁOWODY NA 2018 ROK

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:00:02 Informację zaktualizowano 2018-11-26 16:37:01, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
wersja do druku