Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
Uchwała nr XVI/13/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
sprawozdaniu budżetu za 2018 rok 
 Uchw_XVI_13_2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 10:21:53, wprowadzający: Sebastian Hebda
Uchwała nr XVI/44/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na rok 2019 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 12:37:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr XVI/43/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
projekcie uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody
na rok 2019.  
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 12:30:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr IV/75/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 27 marca 2018r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Ciepłowody przedstawionego w uchwale nr
180/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 lutego
2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.
 

Opinia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 11:33:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr IV/1/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowej kwoty długu
przedstawionej w uchwale nr 166/XXXVII/17 Rady
Gminy Ciepłowody z dnia 15 grudnia 2017r. w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ciepłowody oraz uchwale nr 167/XXXVII/17 Rady
Gminy Ciepłowody z dnia 15 grudnia 2017r. w
sprawie budżetu gminy na 2018r.  
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 13:29:47, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr IV/226/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstaionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na ropk 2018 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 09:51:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr IV/225/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
projekcie uchwały bdżetowej Gminy Ciepłowody na
rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informaycjnymi  
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 09:47:52 Informację zaktualizowano 2017-12-18 09:48:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr IV/38/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 2 lutego 2017r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu
przedstawionej w uchwale nr 116/XXVII/16 Rady
Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ciepłowody oraz uchwale nr 117/XXVII/16 Rady
Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie budżetu na rok 2017 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 09:28:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr IV/5/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu
przedstawionej w uchwale nr 69/XIII/15 Rady Gminy
Ciepłowody z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody
oraz uchwale nr 70/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok
2016 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2016-01-31 18:08:45 Informację zaktualizowano 2016-01-31 18:09:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr IV/27/2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 2 lutego 2015r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu
przedstawionej w uchwale nr 14/II/14 Rady Gminy
Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody
oraz uchwale nr 15/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy
Ciepłowody na rok 2015 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 09:00:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr IV/301/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie opinii o
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na 2015. 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:02:14 Informację zaktualizowano 2014-12-29 08:03:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr IV/300/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
projekcie uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody
na rok 2015 wraz z uzasadnieniem  
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 07:58:52, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr IV/115/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 16 maja 2014r. w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepłowody w
sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Ciepłowody za 2013 rok. 

Opinia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 10:12:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr IV/69/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy
Ciepłowody w 2013 roku  

Opinia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 10:08:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr IV/314/2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu y dnia
16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
projekcie uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody
na rok 2014 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami
informacyjnymi 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 10:39:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr IV/315/2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na rok 2014 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 10:35:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 4 września 2013r. w sprawie
opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Ciepłowody informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 roku  
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2013-09-27 13:22:22 Informację zaktualizowano 2013-12-23 10:29:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale nr 156/XXV/12 Rady Gminy
Ciepłowody z 21 grudnia 2012 roku w sprawie
budżetu na 2013 rok 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:44:12 Informację zaktualizowano 2013-12-23 10:29:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo
przedstawionej w uchwale nr 155/XXV/12 Rady Gminy
Ciepłowody z 21 grudnia 2012 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody
oraz uchwałe nr 156/XXV/12 Rady Gminy Ciepłowody
z 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013
rok.  
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:23:54 Informację zaktualizowano 2013-12-23 10:30:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2013r.  
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 09:22:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie
uchwały Gminy Ciepłowody na rok 2013.  
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 09:19:19, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 09:16:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2012r. o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.  
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 13:47:44 Informację zaktualizowano 2012-10-08 13:48:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu o prawidłowości planowanej kwoty
długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy
Ciepłowody nr 92/XIV/11 z dnia 28 grudnia 2011
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
FinansowejGminy Ciepłowody oraz uchwale Nr
91/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z 28 grudnia 2011
roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2012-02-06 10:27:40, wprowadzający: Marcin Kozak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z 16 grudnia 2011 roku o przedłożonym
przez Wójta Gminy Ciepłowody projekcie uchwały
budżetowej Gminy Ciepłowody na rok 2012 wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2011-12-29 09:59:00, wprowadzający: Marcin Kozak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z 16 grudnia 2011 roku o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na rok 2012 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2011-12-29 09:54:45 Informację zaktualizowano 2011-12-29 09:55:52, wprowadzający: Marcin Kozak
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI
ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 
 RbN 30.06.2011
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 14:29:56, wprowadzający: Marcin Kozak
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 Rb-NDS 30.06.2011
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 14:28:47 Informację zaktualizowano 2011-07-28 14:30:11, wprowadzający: Marcin Kozak
Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW
IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ
PORĘCZEŃ I GWARANCJI 
 RbZ 30.06.2011
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 14:27:58 Informację zaktualizowano 2011-07-28 14:30:19, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała Nr IV/10/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24
marca 2009 roku w sprawie opiniii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Ciepłowody sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy za 2009 rok 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 14:25:44, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała Nr IV/12/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27
marca 2009 roku w sprawie opiniii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Ciepłowody sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy za 2008 rok 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 14:23:39 Informację zaktualizowano 2011-07-28 14:24:05, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała Nr IV/105/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28
kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010
rok 
 Uchwała Nr IV/105/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:13:27, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała nr 37/VIII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok 
Uchwała nr 37/VII/11 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 07:27:40, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała nr 19/V/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
9 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011 rok 
Uchwała nr 19/V/11 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 07:27:09, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała nr 14/IV/10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok 
Uchwała nr 14/IV/10 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 07:25:47, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy
na rok 2011  
Uchwała nr 12/III/10 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 07:24:26, wprowadzający: Marcin Kozak
Opinia Regionalne Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu przedstawionej w Uchwale Nr 13/III/10
Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ciepłowody na lata 2011 - 2015 oraz uchwale Nr
12/III/10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia
2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok 
 Opinia
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 13:04:29, wprowadzający: Marcin Kozak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu na rok 2011 oraz wieloletniej prognozie
finansowej 

Opinia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-29 14:02:21, wprowadzający: Marcin Kozak
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Ciepłowody na rok 2011 oraz w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody 
 opinia_rio_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-29 14:01:24, wprowadzający: Marcin Kozak
`Informacja 
Informację stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 210/10 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.  
Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 13:42:38 Informację zaktualizowano 2010-12-29 14:07:06, wprowadzający: Marcin Kozak
`Wykonanie 
 Zobacz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 13:38:08 Informację zaktualizowano 2010-12-29 14:06:59, wprowadzający: Marcin Kozak
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

opiniaRIO2.pdf

 opiniaRIO1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 13:01:40 Informację zaktualizowano 2009-12-28 13:02:25, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Budżet Gminy na 2010 rok. 

Uchwała nr 193/XXXVI/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 13:00:54 Informację zaktualizowano 2009-12-28 15:53:18, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Budżet Gminy Ciepłowody na rok 2005 
 Uchwała Budżetowa Gminy Ciepłowody 2005 [355.96 KB]
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 12:15:15, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Budżet Gminy Ciepłowody na rok 2006 
 Uchwała Budżetowa Gminy Ciepłowody 2006 [359.4 KB]
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 12:14:27, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Budżet Gminy Ciepłowody na rok 2007 

Uchwała Budżetowa Gminy Ciepłowody 2007 [397.91 KB]

Rb-N_KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI - DO 30 CZERWCA 2007 R. [1.45 MB]

Rb-NDS_KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE_DEFICYCIE - DO 30 CZERWCA 2007 R. [1.4 MB]

Rb-Z_KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIAZAŃ- DO 30 CZERWCA 2007 R [1.01 MB]

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 12:08:33 Informację zaktualizowano 2009-04-24 12:13:56, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Budżet Gminy na rok 2008 
 uchwała budżetowa [23.78 KB]
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 12:08:19, wprowadzający: Grażyna Orczyk

Zobacz:
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
wersja do druku