Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
° INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
Wykaz ulg i umorzeń za 2018r. 
 Wykaz ulg i umorzeń za 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 08:31:49, wprowadzający: Sebastian Hebda
Wykaz ulg i umorzeń za 2017r.  

Wykaz ulg i umorzeń za 2017r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-11 08:43:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz ulg i umorzeń za 2016r.  

Wykaz ulg i umorzeń za 2016r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:42:41, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 111/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia
opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy
Ciepłowody  

Uchwała 111/XXV/16


 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 07:44:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 110/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku  

Uchwała 110/XXV/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 07:42:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz ulg i umorzeń za 2015r.  
 Wykaz ulg i umorzeń za 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 13:27:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 71/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych  

Uchwała 71/XIII/15

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 11:40:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 65/XII/15 Eady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku  

Uchwała 65/XII/15

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 11:39:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 63/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała 63/XII/15

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 11:38:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała Nr 58/XI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 października 2015r. w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej na terenie gminy
Ciepłowody  

Uchwała Nr 58/XI/15

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 11:36:45 Informację zaktualizowano 2016-01-04 11:37:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz ulg i umirzeń za 2014r.  
 Wykaz ulg u umirzeń za 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 10:23:57 Informację zaktualizowano 2015-05-29 13:09:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz ulg i umorzeń za 2013r.  

Wykaz ulg i umorzeń za 2013r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 10:40:47, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz ulg i umorzeń za 2012 r. 

Wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 12:58:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz ulg i umorzeń za 2011 r.  
 Wykaz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 10:35:17, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 97/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia górnych stawek opłat za
usługi usuwania odpadów z nieruchomości  
 Uchwała nr 97/XIV/11
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 11:03:26, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała nr 94/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych 
 Uchwała nr 94/XIV/11
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 11:00:13, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała nr 80/XII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego 
 Uchwała nr 80/XII/11
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:07:21, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała nr 79/XII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty targowej na terenie
Gminy Ciepłowody 
 Uchwała nr 79/XII/11
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:06:37, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała nr 78/XII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku 
 Uchwała nr 78/XII/11
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:05:13, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała nr 77/XII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości 
 Uchwała nr 77/XII/11
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:03:49, wprowadzający: Marcin Kozak
Wykaz ulg i umorzeń za 2010 rok 
 Wykaz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 12:58:53 Informację zaktualizowano 2011-05-31 13:40:24, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała NR 228/XLV/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty targowej na terenie
gminy Ciepłowody  
 Uchwała nr 228
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 08:48:11, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała NR 227/XLV/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku  
 Uchwała nr 227
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 08:47:32, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała NR 226/XLV/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości  
 Uchwała nr 226
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 08:45:36, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała NR 223/XLIV/10 Rady gminy Ciepłowody z
dnia 24 września 2010 r. w sprawie zasad
umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych, mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciepłowody
lub jej jednostkom podległym  
 Uchwała nr 223
Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 10:22:50, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała NR 212/XLI/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, dla których zarządcą jest Gmina
Ciepłowody  
 Uchwała nr 212
Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 10:19:16, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała NR 208/XL/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 182/XXXIV/09 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 15
października 2009r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości  
 Uchwała nr 208
Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 10:16:30, wprowadzający: Marcin Kozak
Wykaz ulg i umorzeń za 2009 rok 

Wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 13:36:11, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Wykaz ulg i umorzeń za 2008 rok 
 Wykaz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 09:23:04 Informację zaktualizowano 2011-05-31 13:02:45, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała Nr 69/XII/2007 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 listopada 2007 r. 
 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 07:46:21, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Uchwała Nr 70/XII/2007 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 listopada 2007 r.  
 uchylająca uchwałę w sprawie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 07:45:14, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Wykaz ulg i umorzeń za 2007 rok 
 Wykaz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 07:44:22 Informację zaktualizowano 2011-05-31 13:02:55, wprowadzający: Marcin Kozak

Zobacz:
   INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO
wersja do druku