Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statut Gminy strona główna 

Statut Gminy
Uchwała nr 226/L/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
16 listopada 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Ciepłowody  

Uchwała nr 226/L/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepłowody

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 10:16:48 Informację zaktualizowano 2018-12-13 10:17:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 165/XXVII/13 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 165/XXVII/13  
Data wprowadzenia informacji 2013-10-03 11:35:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 115/XVIII/12 w sprawie uchwalenia statutu
Gminy Ciepłowody  
 Uchwała 115/XVIII/12
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 08:47:59, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT GMINY CIEPŁOWODY 
 Statut Gminy Ciepłowody
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:04:42, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała 116/XVIII/12 w sprawie uchwalenia statutu
sołectw 
 Uchwała 116/XVIII/12
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:07:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA BALDWINOWICE 
 Baldwinowice
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:10:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA BROCHOCIN  
 Brochocin
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:12:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA CIENKOWICE 
 Cienkowice
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:15:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA CIEPŁOWODY 
 Ciepłowody
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:21:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA DOBRZENICE  
 Dobrzenice
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:25:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA JAKUBÓW  
 Jakubów
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:28:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA JANÓWKA  
 Janówka
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:30:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA KARCZOWICE  
 Karczowice
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:32:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA KOBYLA GŁOWA 
 Kobyla Głowa
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:36:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA KOŹMICE  
 Koźmice
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:38:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA MUSZKOWICE  
 Muszkowice
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:40:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA PIOTROWICE POLSKIE  
 Piotrowice Polskie
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:41:44, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA STARY HENRYKÓW  
 Stary Henryków
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:43:38, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA TARGOWICA  
 Targowica
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:46:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA TOMICE  
 Tomice
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:48:15, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA WILAMOWICE  
 Wilamowice
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 09:50:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
STATUT SOŁECTWA CZESŁAWICE  
 Czesławice
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 10:02:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
wersja do druku