Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
Dnia 28.10.2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 12 przy pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Budżetu
2019-10-23 08:08:29
  ...więcej

Dnia 28.10.2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 12 przy pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Ciepłowody.
2019-10-23 08:06:28
  ...więcej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.
2019-10-10 10:26:10
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach stosownie do art. 24e ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.) w związku  ...więcej

Dnia 25.09.2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 12 przy pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się XII sesja Rady Gminy Ciepłowody.
2019-09-18 10:45:54
  ...więcej

Dnia 25.09.2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 12 przy pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Budżetu.
2019-09-18 10:43:20
  ...więcej

Dnia 26.08.2019 r. o godz. 16.30 w sali nr 12 przy pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Budżetu.
2019-08-20 11:15:58
  ...więcej

Dnia 26.08.2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 12 przy pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się XI sesja Rady Gminy Ciepłowody.
2019-08-20 11:12:22
  ...więcej

Dnia 26.06.2019 r. o godz. 8.00 w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbedzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Zdrwoia oraz Komisji Gospodarki i Budżetu
2019-06-17 13:28:34
  ...więcej

Dnia 26.06.2019 r. o godz. 9.30 w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się X sesja rady Gminy Ciepłowody
2019-06-17 13:20:03
  ...więcej

Dnia 24.05.2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Budżetu
2019-05-17 09:51:29
  ...więcej

IX sesja Rady Gminy Ciepłowody - Dnia 24.05.2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach
2019-05-17 08:57:48
  ...więcej

Zapraszamy Państwa na spotkanie sołtysów, które odbędzie się w dniu 20.05.2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 12 Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach
2019-05-13 14:31:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
2019-04-26 13:14:55
  ...więcej

Dnia 25.03.2019 r. o godz. 16.45 w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Budżetu.
2019-03-19 12:11:35
  ...więcej

Dnia 25.03.2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się VII sesja Rady Gminy Ciepłowody.
2019-03-19 11:52:19
  ...więcej

Wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Ciepłowody
2019-03-06 12:27:27
  ...więcej

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych
2019-02-25 08:42:36
  ...więcej

VI sesja Rady Gminy Ciepłowody
2019-02-18 15:41:40
Dnia 25.02.2019 r. w Ciepłowodach odbędzie się VI sesja Rady Gminy Ciepłowody. Projekty uchwał    ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Budżetu
2019-02-18 15:38:42
Dnia 25.02.2019 r. w Ciepłowodach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Budżetu.  ...więcej

Spotkanie Sołtysów
2019-02-13 09:08:57
Zapraszam Państwa na spotkanie sołtysów, które odbędzie sie w dniu 01.03.2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 290
następne